Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR v pátek 17. a v sobotu 18. června

  • Den s Lesy ČR, turistické centrum Cakle, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • Den s Lesy ČR – Den s Českého lesa, Zlatý Potok, v blízkosti místní části obce Lesná nazývané Stará Knížecí Huť, okres Tachov, Plzeňský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. V pátek 17. a v sobotu 18. června Lesy ČR veřejnost zvou na rovnou dvě zajímavé akce.

Den s Lesy ČR, turistické centrum Cakle, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

V pátek 17. června se v daném místě uskuteční již tradiční Den s Lesy ČR. Pořadatelem akce jsou Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun. Hlavní zaměření akce představují témata spojená s lesní činností a myslivostí, která však budou prezentována naučně zábavnou formou. Sraz účastníků je v 9 hodin. Pro děti bude připraven zajímavý program. Na naučné poznávací stezce na ně čeká celkem 8 stanovišť, na kterých budou plnit zajímavé úkoly. Zvládnutí stezky potrvá přibližně 90 minut. V rámci doprovodného programu budou k vidění ukázky prácí jako kovářství nebo zatloukání hřebíků. Příležitost bude si také vyzkoušet si třeba i střelbu z luku. Předpokládaný konec akce je ve 13 hodin.

Pozvánka (pdf, 43 kB)

Den s Lesy ČR – Den s Českého lesa, Zlatý Potok, v blízkosti místní části obce Lesná nazývané Stará Knížecí Huť, okres Tachov, Plzeňský kraj

Lesy ČR jsou jedním z pořadatelů ojedinělé akce nazvané Den českého lesa, která proběhne již tuto sobotu 18. června od 13 hodin. V jejím rámci se uskuteční i Den s Lesy ČR, během něhož se budou konat dřevorubecké soutěže a speciální programy pro děti. Mezi další lákadla sobotního odpoledne bude jistě patřit i soutěž v rýžování zlata nebo výroba dehtu dobovou technologií (kolomazný kámen). V průběhu tvůrčích dílen si lidé budou moci vyzkoušet například pletení košíků či výrobu keramiky. K vidění bude také divadelní představení Komedyjanti nebo prezentace knihy Z. Procházky „Zaniklá údolí na Tachovsku.“ Po ukončení oficiálního programu v 19 hodin bude následovat volná zábava u táboráku. Dalším pořadatelem akce Den Českého lesa je Správa chráněné krajinné oblasti Český les za přispění dalších vlastníků či správců lesů a organizace SVOL.

Na místo konání akce je vyloučen volný vjezd motorových vozidel. Pro zájemce z Tachova je doprava zajištěna autobusem ve 12.20 hodin od tachovské sportovní haly. Vlastním motorovým vozidlem lze dojet na Starou Knížecí Huť, kde je odstavné parkoviště, odtud kyvadlovou autobusovou dopravou (11.00 – 12.50 h) na Zlatý Potok. Doprava zpět po ukončení akce zajištěna. Ze Staré Knížecí Huti lze také na Zlatý Potok dojít pěšky za cca 1 hodinu. Délka pěší trasy je přibližně 4 kilometry.

Pozvánka (pdf, 1 MB)

V Hradci Králové, 15. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.