REAKCE LESŮ ČR

V reakci na současné dotazy sdělovacích prostředků o postoji Lesů ČR k návrhům jedné z politických stran sdělujeme následující:

Lesy ČR se nebudou žádným způsobem zapojovat do dění týkajícího se současné politické situace. Lesy ČR jsou podnikatelským subjektem a všechny své činnosti a úkoly zajišťují a nadále bude zajišťovat plně v souladu s platnými právními předpisy. K uváděným bodům se průběžně vyjadřujeme a to včetně, dle našeho názoru, účelovým a bezpředmětným útokům konkrétních poslanců.

Lesy ČR hospodaří s majetkem státu dle platných právních předpisů. K žádnému nezákonnému nakládání s finančními prostředky nedochází a nedocházelo. Podnik veškeré pochybnosti jednoznačně vyvrátil. V dané chvíli nemáme jakékoli nové informace, které by byly důvodem dosud prezentovaná stanoviska podniku měnit.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz