Na stezce z Hamrů na Velký Ostrý na Šumavě leží stromy, cesta je uzavřená

Frekventovaný turistický chodník na vrchol Velkého Ostrého na Šumavě, který je součástí naučné stezky, poničily stromy. Cesta je uzavřená.

Dosud byla lokalita pod sněhem. Nyní jsme zjistili, že těsně pod vrcholem leží asi 150 m3 smrkového dříví,“ uvedl lesní správce z Klatov Libor Hanzlík. Stromy jsou vyvrácené v příkrém kopci na skále, na místo se nedostane mechanizace ani koně. Těžit a odkorňovat stromy budou sami těžaři. „Předpokládám, že na konci června bude hotovo a o prázdninách už chodník zpřístupníme,“ řekl správce Hanzlík z Lesů ČR.

O nedostupnosti stezky se turisté dozvědí v informačním centru v Železné Rudě a Nýrsku a také na Obecním úřadě v Hamrech na Šumavě. Přímo na místě lesníci instalovali pásky a vysvětlující tabule. „V tomto týdnu požádáme státní správu o vydání zákazu vstupu do lesa,“ dodal Hanzlík.

V Hradci Králové 23. dubna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.