Zásluhou Lesů ČR jsou nyní obyvatelé obce Štítina na Opavsku chráněni před stoletou vodou

Za téměř čtyři a půl milionu korun dokončil státní podnik Lesy ČR protipovodňové úpravy na vodním toku Sedlinka a to v úseku, který protéká obcí Štítina, v okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Díky tomu jsou dnes obyvatelé obce a jejich majetek chráněni před přívalem rovnou stoleté velké vody.

Koryto toku jsme zbavili nánosů a následně dno stabilizovali kamennými prahy a břehy opevnili dle místních podmínek kamennou rovnaninou, případně drátokamennými konstrukcemi. V některých částech následovalo vybudování opěrných betonových zdí s kamennými obklady a navýšení břehů dosypáním zeminy,“ popisuje realizovaná opatření Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Odry.

S přípravami stavby započal v roce 2008 ještě bývalý správce toku, Zemědělská vodohospodářská správa. Po její transformaci správu toku včetně daného projektu převzaly Lesy ČR.

První písemná zpráva o obci Štítina pochází z roku 1282. Obec se nachází v nadmořské výšce 238 metrů a žije v ní více než 1200 obyvatel. Mezi významné osobnosti, které se v obci Štítina narodili patří například generál Heliodor Píka, představitel zahraničního československého protinacistického odboje a oběť komunistického teroru.

V Hradci Králové 9. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření