Boj s kůrovcem neustává

Datum publikace:

kurovcaky.jpg 

Lesy ČR mají jasnou koncepci ochrany lesa proti kůrovci, která spočívá v udržení kůrovce v základním stavu, tj. takovém množství, které nezpůsobuje významné hospodářské škody. Tento způsob se dodržuje jak u státních lesů spravovaných LČR, tak i u lesů soukromých vlastníků, pro něž vykonávají LČR odbornou správu lesa. Ochrana lesa u soukromých vlastníků má však svoje specifika.

Odborná správa lesů

Vlastník lesa je podle zákona povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. Revírník odborné správy lesů je vlastníkovi nápomocen při zajištění odborné úrovně hospodaření, mimo jiné i v ochraně lesa proti kůrovci. Aktivně vyhledáváme kůrovcové stromy a ohniska, informujeme vlastníka o výskytu škůdce, doporučíme mu vhodný postup asanace napadeného dříví a navrhneme následná obranná opatření.

Spolupráce s vlastníky

Vlastníka kontaktujeme (dopisem, telefonicky, emailem) a podle stadia vývoje škůdce mu doporučíme termín a způsob asanace napadeného dříví. Většina majitelů lesů má o svůj majetek zájem a zařídí se podle našich rad. Najdou se ale i tací, kteří nezareagují na naši výzvu dostatečně, a tak dochází k dalšímu šíření kůrovce. Těmto vlastníkům je zaslána další výzva ke zpracování kůrovcového dřeva, a zároveň jsou opisem informovány orgány státní správy lesů pověřených obcí. Po zahájení správního řízení orgánem státní správy vlastník zpravidla napadené stromy zpracuje, ale to již bývá většinou pozdě, neboť kůrovec již mezitím dokončil svůj vývoj a do světa vylétla další generace.

Specifickou skupinu představují vlastníci, kteří na výzvy vůbec nereagují. Nezabírají na ně ani pravomocná rozhodnutí státní správy lesů, a kůrovec se množí dál. Bohužel většinou napadá stromy i na sousedních majetcích a působí další škody.

Návrh obranných opatření

Podle zpracovaného objemu kůrovcového dříví zasíláme vlastníkovi doporučení, jaká obranná opatření má provést. Jedná se zejména o pokácené stromy přikryté chvojím (tzv. lapáky), feromonové odchytové zařízení (tzv. lapače), popř. otrávené lapáky (trojnožky s feromonovým odparníkem). Vlastník si z našich návrhů může vybrat takové opatření, které mu nejlépe vyhovuje, a uplatňuje je v námi navrženém množství. Ovšem opět se najdou někteří majitelé, kteří dobře míněné rady revírníka nerespektují.

Nebezpečný příklad

Z vlastní praxe můžeme konstatovat, že na postoj k problematice šíření kůrovce v soukromých lesích negativně působí již zmíněná neujasněná koncepce boje proti kůrovci v NP Šumava. Mnozí majitelé lesa podceňují nebezpečí kůrovce v hospodářských lesích, v nichž většinou převládají nepůvodní smrkové monokultury. Nebezpečí vzniku kůrovcové kalamity rovněž podporují výkyvy počasí minulých let – především rychlý nástup jara a časté vichřice. Vlivem všech těchto okolností došlo loni na naší lesní správě k výraznému nárůstu kůrovcového dříví, a to zejména v severní části revíru odborné správy Skuteč a Proseč (oblast ohraničená zhruba městy Litomyšl, Skuteč a Luže). Přitom ještě v loňském roce byl kůrovec v základním stavu.  

Ing. Jaroslav Milián a František Hanus
LS Choceň

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód