Chřadnutí jasanů v Evropě

Datum publikace:

Chřadnutí, resp. odumírání jasanů je novodobým problémem chřadnutí dřevin v Evropě.
 

Jasan je přitom vznešený majestátný strom, dosahuje výšky 30 – 40 metrů, větve má šedozelené s listy délky  20 – 25 cm a jeho květy jsou v mnoha barevných variacích od bílé až po různé odstíny růžové. Daří se mu hlavně ve vlhkých a podmáčených lesích nebo na sutích. Vyskytuje se od nížin až po nízké horské polohy.

Nyní však bohužel začaly odumírat jasany všech vývojových stádií, bez ohledu na stanovištní poměry a obnovní postupy. Mortalita je zaznamenána především u mladých stromů. První poznatky o zhoršování zdravotního stavu tohoto stromu jsou známy již z počátku 90. let z Litvy a Polska, od poloviny 90. let pak z Lotyšska a Estonska a dále také z Německa, Dánska a Švédska. V roce 2006 byl v této souvislosti popsán nový druh houby Chalara fraxinea (Kowalski 2006), který je s tímto pozorovaným chřadnutím spojován.

Symptomy, tedy prosychání korun, odumírání jednoletých letorostů a rozvoj podkorních nekróz byly zaznamenány v letech 2004 – 2008 také v řadě oblastí naší České republiky, a to jak ve všech horských oblastech, tak i například v okolí Prahy a v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na základě těchto negativních nálezů lze tedy předpokládat, že Chalara fraxinea je již rozšířena po celém území ČR.

Symptomy infekce

Odumírají především letošní a loňské výhony. V okolí pupenů, resp. v okolí nasazení letošních letorostů se tvoří zprvu drobné léze, později až plošné nekrózy, šířící se do letorostů, které záhy odumírají. Infekce proniká rovněž do dřevní části, kterou zabarvuje do šedohněda. Jednoleté letorosty nad nekrózami hynou a to nejvýrazněji v podzimních měsících, od začátku září do konce října. Na řapících listu se tvoří tmavě hnědé nekrózy, a také ještě zelené listy předčasně opadávají, a sice od konce srpna do září. U starších stromů odumírají jednoleté, vzácněji i starší výhony. Typické je vytváření zhuštěných korun a narušení průběžného kmene. Odumírání starých jasanů v důsledku infekce bylo naštěstí dosud pozorováno spíše výjimečně. Situace se však na řadě lokalit postupně zhoršuje.
Symptomy poškození mohou být zaměnitelné s poškozením stromů mrazem a rovněž poškozením alejových stromů podél silnic zasolením substrátu.

Šíření a ochrana

Ochrana i obrana v porostech je stejně jako u ostatních původců chorob velmi limitovaná, prakticky až nemožná. Dosud není bohužel známa bionomie infekce a také nebyly zkoušeny žádné chemické zásahy. V současné době lze konstatovat, že toto odumírání se vyskytuje po celém území ČR. Šíří se jak v lesních porostech, tak ve stromořadích podél cest, na volně rostoucích stromech v krajině a výsadbách jasanů ve městech. Epidemie nekrózy jasanu je pro nás všechny varováním, že by se jasan mohl zařadit po boku jilmu, jedle a dubu mezi tzv. „problematické dřeviny“.

Ing. Petr Šťastný, revírník LS Strážnice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód