Co jste dělali na jaře?

Datum publikace:

les-ped-sumperk-301.jpg 

S rozvíjením pedagogických schopností a v dalším vzdělávání pomáhají lesníkům  velkou měrou také lektoři Nadace dřevo pro život. Letos tato nadace získala grant EU na vzdělávací projekt Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb „ Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě“.  Školení jsou v omezené míře přístupná i pro účastníky z jiných krajů a tak se jich zúčastňují i tři lesní pedagogové z našeho krajského ředitelství. Po návratu z prvních lekcí ve vzdělávacím středisku Boršov byli všichni obsahem školení natolik nadšeni, že jsme s vedením Lesů ČR dohodli uspořádat miniseminář na  nejatraktivnější témata pro všechny lesní pedagogy Krajského ředitelství Šumperk. Uskutečnil se 24.3.2010 v zařízení LČR – Ramzová, Lesní správy Javorník.

Lektoři Mgr. Kateřina Žežulová a Petr Sobotka předali své znalosti o prezentačních a komunikačních dovednostech a o inovativních vzdělávacích technikách použitelných v lesní pedagogice v souladu s reformou vzdělávacího systému. Dvacet lesních pedagogů si také vyzkoušelo některé aktivity z pozice jejich účastníka. Práce ve skupinách, které vzájemně řešily zadání a tvořily výstupy k projektům, pomohla i vzájemnému poznání kolegů a snad usnadní i vzájemnou spolupráci lesních pedagogů ze sedmi lesních správ.

Aktivně se zapojili hosté semináře Mgr. Vladimíra Schneiderová z KÚ Olomouckého kraje, která v rámci porady informovala o programu environmentální výchovy a vzdělávání v Olomouckém kraji, a Ing. Lucie Wojtylová z ředitelství Lesů ČR. Koordinátorka lesní pedagogiky státního podniku LČR nám mimo jiné předala informaci o dokumentu Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR, který byl podepsán 23. 3. 2010 v Brně  zástupci 10 subjektů zabývajících se lesnictvím a lesnickým vzděláváním. Lesní pedagogika tímto získala jasnou a jednotnou metodiku a stala se součástí komunikační strategie celého lesního hospodářství. Text dokumentu je přístupný na stránkách www.lesnipedagogika.cz.

Jak se nadstavbové vzdělávání lesních pedagogů projevilo v praxi mohli posoudit už v dubnu účastníci Dnů Země v Zábřehu, Loučné nad Desnou, Hanušovicích a v Jeseníku. Všechny akce měly společné to, že při organizování aktivit pro děti i širokou veřejnost spolupracovalo více subjektů aktivně provádějících environmentální osvětu a že navzdory chladnému počasí se účastníci něco dozvěděli o přírodě a dobře pobavili.

Ten zábřežský Den Země pořádal DDM Krasohled letos pod heslem „ Není strom jako strom“ a tak  měli  „pěstitelé stromů“ – Lesy ČR, s.p. – letos ve Wolkerových sadech 9 stanovišť. Na každém z nich si malí i větší účastníci oslav Dne Země prověřovali a doplňovali své znalosti o přírodě, stromech, lese a lesním hospodářství. Věnovalo se jim 10 zaměstnanců státního podniku Lesy ČR, převážně z Lesní správy Ruda, a tři studenti SOŠ Šumperk. Mnozí z 1 500 návštěvníků poprvé viděli živého koně – pomocníka při vyklízení kmenů z lesa a těžaře s motorovou pilou při práci. Blíže poznali jak lesníci pěstují les a způsoby péče o něj. Dozvěděli se o měření stromů, zjišťování stáří stromů, lesnické evidenci a lesnických značkách. Děti si mohly odnést na dřevěné placce vlastnoručně namalovaný obrázek. Při všech těchto aktivitách a zejména při výkladu porovnávajícím život člověka s vývojem jedné generace stromů snad získali vůči těmto zeleným spoluobyvatelům Země větší úctu, která se projeví v jejich citlivém přístupu k přírodě a životnímu prostředí vůbec.

Ing. Hana Komárková

Autoři fotografií: Jan Kunčar, Petr Sobotka, archív LS Jeseník.

Fotogalerie

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód