Den dětí s LČR na Lesním závodě Konopiště

Datum publikace:

Dne 13. června 2012 uspořádal státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště, na parkúrové střelnici Vráž již tradiční den dětí s LČR pro žáky ZŠ Dukelská z Benešova u Prahy.

 

Děti a třídní učitelky se na akci těšily, a jelikož počasí šlo ruku v ruce s pestrým programem, dětský den se vydařil.

51 žáků čtvrtých tříd benešovské Základní školy Dukelská přivezly na vrážskou střelnici autobus s minibusem. Ihned po oficiálním zahájení akce za doprovodu mysliveckých trubačů se žáků rozdělených do skupin ujali lesní pedagogové a zaměstnanci Lesního závodu Konopiště, kteří připravili řadu soutěží a stanovišť v zázemí střelnice i v okolních lesích.

V dnešní době není samozřejmostí, aby děti ve volném čase navštěvovaly les a poznávaly jej, proto se žáci při zastávkách lesní pedagogiky, při dovednostních disciplínách, popřípadě i „mimo hru“ dozvěděli mnoho nových poznatků o přírodě, lese a práci v lese.

Nejzábavnějšími body programu byly patrně ukázka loveckých psů, ukázka loveckých dravců (orla s mládětem), střelba ze vzduchovky na terč a hod míčkem na medvěda. Děti si dále zkusily řezání, cejchování a měření objemu dříví, průměrkování a měření vzdálenosti stojících stromů, zatloukání hřebíků apod. Po návratu z lesa a jednotlivých stanovišť bylo pro žáky připraveno stylové občerstvení, tj. opékání vuřtů na otevřeném ohni. Následovalo vyhlášení výsledků soutěží, odměnění dětí drobnými dárky a před samotným závěrem ještě ukázka střelby na asfaltové terče – lovecký parkúr. Dětský den s LČR na Vráži měl pozitivní ohlas již přímo na místě samém, a to jak ze strany dětí, tak ze strany učitelského doprovodu.

Petr Kjučukov

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód