Den s LČR na Lesní správě Klatovy

Datum publikace:

V pátek 15. 6. 2012 uspořádala LS Klatovy pro děti z Nýrska a blízkého okolí Den s LČR. Akce se konala v areálu parku v Bystřici nad Úhlavou.

 

Zúčastnily se děti z mateřských škol z Nýrska a z Železné Rudy, žáci z 3. až 5. ročníků základních škol v Nýrsku, 12 handicapovaných osob z Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou (z toho dva vozíčkáři) i několik dětí s rodiči. Celkem se zúčastnilo 226 dětí.

Zahájení akce provedl krátce po osmé hodině lesní správce Ing. Libor Hanzlík ve spolupráci s krajským ředitelem Ing. Ivanem Klikem, kteří přivítali děti a seznámili je s programem celého dne. Ihned po zahájení se děti rozptýlily po parkové louce, na které pro ně byly připraveny doprovodné soutěže, a první skupinka vyrazila na naučně-zábavnou stezku po obvodu parku. Na její trase bylo celkem 6 zajímavých zastavení. Týkaly se lesních škůdců a kůrovce, stromů, zvěře, významu vody v lese a v krajině, vývoje a výchovy lesa a na vnímání lesa všemi smysly. V rámci drobných soutěží si mohly děti vyzkoušet řezání obloukovou pilou, válení dřevěných kuláčů, jak to vypadá v lese bez bot a po slepu, hod šišek do úst opice, zatloukání hřebíků a střelbu ze vzduchovky. Za své výkony byly vždy oceněny drobnými odměnami. Ve dvanáct hodin byla vylosována tombola o zajímavé ceny. Mimo to ještě přibližně dvě ukázky odvětvování s motorovou pilou a práce harvestoru, přibližování dříví koňmi a troubení na lesní roh. V průběhu celého dne probíhala ukázka sochání motorovou pilou a na závěr se mohly děti svézt kočárem taženým koňmi.

Během celé akce nás doprovázela reprodukovaná dětská hudba, na jejímž zajištění se podílel Domov dětí a mládeže v Nýrsku, za což mu patří poděkování. Poděkování patří také Lesní akciové společnosti Královský Hvozd a jejím zaměstnancům za předvedení praktických ukázek, panu Blaginimu za ukázku sochání motorovou pilou a panu Mlynaříkovi za ukázku troubení na lesní roh. Na závěr bych rád poděkoval celému kolektivu kolegů z lesní správy a lesním pedagogům ze sousedních správ za zodpovědný přístup k přípravě a k provedení celé akce, za jejíž hladký průběh vděčí děti právě jim.

Ing. Milan Kotlan
LS  Klatovy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód