Den s LČR na LS Klatovy

Datum publikace:

Ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 uspořádala LS Klatovy Den s LČR u rozhledny na Hůrce a v okolním areálu lesoparku. Akce byla určena dětem ze 4. ročníků klatovských základních škol. Zúčastnilo se jí dohromady 216 dětí.

 

Jednotlivé třídy,(ze ZŠ Tolstého, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova a ZŠ Plánická), přicházely k rozhledně mezi 8 a 9 hodinou. Nejprve byly přivítány lesním správcem Ing. Liborem Hanzlíkem a seznámeny s průběhem a časovým harmonogramem celé akce. Děti obdržely účastnické listy, do kterých sbíraly na jednotlivých stanovištích razítka. Třídy se postupně vydávaly na naučně-zábavnou stezku, kde na ně čekalo 6 zajímavých zastavení. Mohly se na nich dozvědět něco zajímavého z lesnictví např. o stromech, o kůrovci a ostatních škůdcích a o vývoji a výchově lesa, ale také se naučily vnímat les „všemi smysly“ prostřednictvím čichových koktejlů, hmatových pytlíků a pocitového chodníku.

Na závěr stezky pro ně bylo připraveno povídání o lesní zvěři, které bylo doplněno o zvuky zvířat, předvedené na různé druhy vábniček. Děti si dokonce mohly některé z nich zkusit samy napodobit. V rámci drobných soutěží probíhajících okolo rozhledny pro zabavení dětí, které nebyly právě na stezce, si mohli účastníci vyzkoušet řezání obloukovou pilou, válení dřevěných kuláčů, házení šišek na opici, zatloukání hřebíků, skládání dřevěného puzzle a střelbu ze vzduchovky. Za své výkony byli vždy oceněni drobnými sladkostmi. Dopoledne si mohly děti zpestřit také opékáním špekáčků, které pro ně byly připraveny. V 11.45 byla vylosována tombola o zajímavé ceny. Mimo to během dne probíhaly ukázky práce s motorovou pilou a práce kočího při přibližování dříví koňmi. Zhruba okolo jedné hodiny proběhla ukázka troubení na lesní roh a pro zájemce ještě znovu ukázka vábení zvěře na vábničky.

Během celé akce nás doprovázela reprodukovaná dětská hudba, na jejímž zajištění se zapůjčením aparatury podílel Domov dětí a mládeže v Nýrsku, za což mu patří poděkování. Poděkování patří také Lesům města Klatovy za umožnění konání akce v areálu lesoparku a za zajištění pracovníků pro lesnické ukázky, Klubu přátel Klatovska za zapůjčení prostor rozhledny pro tuto akci, Městskému úřadu v Klatovech, Odboru sociálních věcí, za spolupráci na zapojení jednotlivých škol a zapůjčení areálu a pánům T. Svobodovi staršímu a mladšímu za ukázku troubení na lesní roh.

Na závěr bych rád poděkoval celému kolektivu kolegů z lesní správy a lesním pedagogům ze sousedních správ a krajského ředitelství za zodpovědný přístup k přípravě a k provedení celé akce, za jejíž hladký průběh vděčí děti právě jim.

Ing. Milan Kotlan,
zástupce lesního správce,
LS Klatovy

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód