Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na LS Buchlovice v roce 2012

Datum publikace:

Lesní správa Buchlovice se aktivně zabývá lesní pedagogikou a prací s veřejností od roku 2008 a naplňuje tak schválený program lesnické osvěty dětí a mládeže Lesů České republiky s. p.
 

Od roku 2008 se aktivit lesní pedagogiky pořádaných LS Buchlovice zúčastnilo bezmála 3000 účastníků – dětí z mateřských škol, žáků, studentů, učitelů a široké veřejnosti.

Počet akcí pořádaných lesní správou každoročně narůstá. V roce 2012 bude Lesní správa Buchlovice pořádat 12 akcí, z nichž největší je Den s LČR , který se v Archeoskanzenu Modrá bude konat již po páté. Jedná se konkrétně o následující akce:

19.3.2012   Ukliďme svět

 • akce pořádaná ve spolupráci se ZŠ Velehrad 

22.3.2012   Den vody

 • akce lesní pedagogiky se ZŠ Buchlovice ke Dni vody, o významu vody a jejím koloběhu a roli lesa v tomto koloběhu

23.4.2012   Den Země

 • tradiční akce, která se koná již po třetí ve spolupráci se ZŠ Velehrad ke Dni Země

26.4.2012  Zelené plíce

 • pokračování v projektu  ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školu Čtyřlístek s.r.o. a městem Uherské Hradiště
 • výsadba sazenic lesních dřevin ( zelených plic ) ve školách a školkách města a navázání na akci Uherské Hradiště –  Město stromů 2011/2012 

9.5.2012   Den s revírníkem

 • seznámení s každodenní prací lesníků na revíru Bohuslavice formou zážitkové pedagogiky

10.5.2012  Holý kopec

 • vycházka do přírodní rezervace Holý kopec v doprovodu pracovníků lesní správy, určená pro studenty Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město

11.5.2012  DEN S LČR

 • pátý ročník akce pořádaný pro žáky 5. a 6. tříd základních škol v okolí působnosti Lesní správy Buchlovice, která se koná v Archeoskanzenu Modrá a v lese v lokalitě Orlová
 • lesníci na osmi stanovištích seznámí účastníky se svou činností a pro děti je připraven bohatý program v Archeoskanzenu ( sokolníci, lovečtí psi, ukázka vábení zvěře … )
 • akce je prozatím otevřená a je možné se na ni přihlásit

16.5.2012  Okolo Buchlova

 • akce lesní pedagogiky pořádaná ve spolupráci se ZŠ Buchlovice  na nově otevřené lesnické naučné stezce Okolo Buchlova

17.5.2012  Den s revírníkem II. – Za tajemstvím lesa

 • akce lesní pedagogiky na objednávku Základní školy a mateřské školy Kostelec

31.5.2012  Den otevírání studánek

 • akce lesní pedagogiky určená pro děti mateřských škol na revíru Velehrad
 • Zlacká studánka

15.9.2012  Hradišťské chodníčky

 • otevřená akce pořádaná ve spolupráci s Klubem českých turistů Uherské Hradiště
 • lesní pedagogové předvádí na stanovišti v lokalitě Rochus lesní pedagogiku

19.10.2012  Den stromů

 • otevřená akce pro děti, pořádaná ve spolupráci s obcí Stříbrnice, o významu stromů        

Těmito akcemi Lesní správa Buchlovice naplňuje motto lesní pedagogiky ,, O lese učit v lese “.

V případě zájmu o aktivitu lesní pedagogiky můžete kontaktovat zástupce lesního správce Lesní správy Buchlovice Ing. Pavla Zůbka – tel: 724 525 061, e-mail: zubek.ls138@lesycr.cz

S lesní pedagogikou a EVVO velmi úzce souvisí i nově vybudovaná naučná stezka „Okolo Buchlova“, která byla vybudována a slavnostně otevřena v roce 2011 v rámci Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Naučná lesnická stezka seznamuje na jedenácti zastaveních veřejnost s prací lesníků a historií lesnictví v Chřibech. První uvítací tabule je umístěna u parkoviště pod hradem Buchlovem. Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie.

Návštěvníci se tak na téměř tříkilometrové trase, která vede kolem hradu Buchlova a přírodní památky Barborka, seznámí s Lesní správou Buchlovice, zrozením lesa, obnovou lesa, hlavními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa, těžební činností, ochranou přírody, lesním majetkem, myslivostí u LS Buchlovice a pověstí o Čertově sedle.

V letošním roce Lesní správa Buchlovice počítá s postupným dobudováváním naučné stezky v rámci nově schváleného Programu 2020. Naučná stezka by měla být více atraktivní i pro malé návštěvníky lesa a měla by umožňovat větší využití pro aktivity lesní pedagogiky. Stezka by měla být postupně doplněna například o dřevěné plastiky lesní zvěře, dřevěnou zvonkohru, stromový telefon a další artefakty.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód