Hravá školka a zelená učebna budou dětem sloužit také díky Lesům ČR

Datum publikace:

Lesů České republiky, s. p., podporují formou sponzorských darů široké spektrum činností v celé České republice. Tohoto programu využívá také Základní škola a Mateřská škola v Šumné u Znojma. Již v roce 2009 bylo možné zrealizovat ve výši 150 tisíc korun s dalším finančním přispěním zřizovatele školy projekt „Hravá školka“.

 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření zdravého a hravého místa pro předškolní děti. V mateřské škole byla obnovena většina funkčních i herních prvků tak, aby vyhovovaly platným normám, zajišťovaly u dětí rozvoj schopností a daly vzniknout příjemnému prostředí pro důležité formování osobnosti malých předškoláků. Byly nakoupeny ergonomicky a zdravotně vhodné stolečky a židličky, didaktické tabule, kuchyňský herní koutek, úložná zařízení pro ukládání drobných her a příslušenství, malířský stojan, odpočinkový koutek, skříňky do umýváren, zahradní domeček, zahradní herní prvky a velká řada drobných výukových pomůcek. Vše dohromady vytvořilo útulnou, naučnou a hravou školku.

V roce 2013 vypracovala Základní škola další projekt s názvem „Zelená učebna“, který obsahuje záměr vybudovat na pozemku školy dřevěný altán, v němž by probíhala výuka především přírodovědných předmětů, a zároveň by sloužil pro odpolední aktivity školní družiny. Podle předloženého projektu by tato učebna v přírodě měla podpořit u dětí kladný vztah k přírodě a ukázat jim souvislosti mezi životem člověka a přírodou. Cena celého projektu je stanovena přibližně na 430 tisíc korun, z toho bylo požádáno o poskytnutí sponzorského daru u LČR, s.p., ve výši 50 tisíc korun. Budování projektu je rozděleno do dvou časových etap. V první etapě v roce 2013 budou provedeny terénní úpravy na pozemku školy a stavba altánu. Ve druhé etapě v roce 2014 pak přibudou herní a relaxační prvky. Pokud vše dopadne tak, jak je plánováno, škola zkrásní hezkým altánem a žáci zase zkrásní novými vědomostmi a novými zážitky.

Lesní správa Znojmo spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou v Šumné i v dalších aktivitách. Každoročně zajišťuje pro obě školy vycházku po naučné stezce k hradu Bítov v doprovodu zaměstnanců lesní správy. Stezka je vždy v tento den doplněna o naučná stanoviště, kde si děti mohou zopakovat a doplnit své znalosti o lesním prostředí a jeho specificích. Dále organizuje pro žáky krátké dopolední schůzky v lese nedaleko od školy spojené např. se sázením stromků, kde se děti dozvídají o způsobech a důvodech hospodaření v lesích. S mateřskou školou se každý rok zdobí vánoční stromeček pro lesní zvěř. Na oplátku starší žáci provádějí sběr odpadu podél komunikace procházející od Šumné lesním komplexem.

Trvalá spolupráce Lesní správy Znojmo se školou a dětmi je velmi ceněna z řad učitelů i rodičů. Největší odměnou je však nadšení, radost a spokojenost dětí a to je zároveň velká výzva pro plánování a uskutečňování dalších společných akcí.

Ing. Petr Světlík
revírník, LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód