Jak pracujeme s těmi nejmenšími na LS Město Albrechtice

Datum publikace:

Na naší lesní správě máme 3 lesní pedagogy, kteří se zúčastnili týdenního kurzu lesní pedagogiky v Hranicích a mají chuť a zájem pracovat s dětmi, vykládat jim, co se v lese v průběhu celého roku děje a naučit je vnímat les všemi smysly.

 

Často se věnujeme dětem ze základních škol na nižším stupni, protože u nich nejvíce vidíme zájem o vše nové a neznámé, lákají je vycházky do přírody, rády si v přírodě hrají a dokážou být vnímavé k tomu, co okolo sebe vidí. Vyprávíme si o významu lesa pro život, lidské zdraví a životní prostředí. Říkáme jim, jak se les vychovává a pěstuje, věnujeme se nejen stromům, ale i jiným rostlinám, a nezapomínáme ani na živočichy, kteří v lese žijí.

V letošním roce nás požádaly o spolupráci a pomoc paní učitelky z mateřské školky u nás, ve Městě Albrechticích. Zapojili jsme se s nimi do projektu: „Tiše! Les vypráví……“ Cílem tohoto projektu je vést děti k hlubšímu propojení s přírodou formou prožitkového vnímání a pěstovat v dětech úctu a vztah k přírodě. Děti  během roku poznávají, objevují, zkoumají a především vnímají všemi smysly les a jeho kouzlo v průběhu všech ročních období. Některé schůzky se konají přímo v lese, jindy jdeme za dětmi do mateřské školy a povídáme si ve třídách.

První setkání v lese se konalo v říjnu, kdy jsme se vypravili do městského lesa „Nad vodárnou“. Obdivovali jsme krásně zbarvenou podzimní přírodu a povídali si o tom, co se na podzim se stromy a zvířátky děje. Děti si nasbíraly listy a plody, kterých bylo všude plno, a ve školce z nich potom s rodiči tvořily výtvory nazvané „Skřítkohraní“.  Také si nasbíraly semínka stromů a pak je na školní zahradě „uspávaly“.

V prosinci jsme se vydali opět do našeho lesa, popřát zvířátkům pěkné vánoce a donést jim něco dobrého na zub. Chtěli jsme i stopovat a sledovat, co se v lese děje, ale nebyl žádný sníh, tak jsme si alespoň užili předvánoční atmosféru v tichu přírody.

Na měsíc únor jsme měli domluveno, že přijdeme za dětmi do školky a budeme si povídat o tom, co se v průběhu celého roku s lesem a s živočichy, kteří v něm žijí, děje. Děti skládaly dřevěné puzzle stromů a listů, poznávaly zvířata podle obrázků, ale taky podle zvuků, které jsme jim pouštěli. A některé zvuky byly opravdu strašidelné, to mi věřte. Takový jelen v říji nebo chrochtající divočák vyděsí i dospěláky.

Teď na začátku dubna nás čeká další schůzka, kterou budeme věnovat ptákům. Máme pro děti připraveny hlasy různých ptáčků, k tomu taky obrázky a nějaké zajímavé povídání o každém z nich. Obzvlášť teď na jaře je po ránu a večer všude slyšet ptačí štěbetání, tak snad se děti rády zaposlouchají a vzpomenou si na to, co jsme si povídali.

Do konce letošního školního roku mají ještě děti v plánu výsadbu stromů „Děti lesu“, kdy si každé dítě zasadí svůj stromeček, který bude opatřený jmenovkou dítěte a následně budou pozorovat jeho růst v dalších letech. Třeba i na vycházkách s rodiči. Celý projekt by měl vyvrcholit v létě, kdy děti spolu s lesními pedagogy navštíví naučnou stezku Svatý Roch, která se nachází na hranicích s Polskem pod Biskupskou kupou a poznají i jiný les než ten náš. Snad se nám to vše vydaří a počasí k nám bude přívětivé.

Blanka Drahotušská
Lesní správa Město Albrechtice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód