Krajinné prvky na lesní správě Strážnice

Datum publikace:

LS Strážnice obhospodařuje lesy ve vlastnictví státu na výměře více než 14 000 ha a kromě toho pečuje také o řadu krajinných prvků s celospolečenským významem. Mezi ně patří i větrolamy a aleje, které jsou často přestárlé a vyžadují odbornou údržbu či obnovu. V roce 2013 byly na Hodonínsku provedeny dvě akce, jejichž cílem bylo zlepšit stav této zeleně, plnící řadu funkcí v krajině. Jednalo se o obnovy větrolamu Čejč – Čejkovice a jírovcové aleje Hluboká cesta v obci Čejč.

 

Obnova větrolamu Čejč – Čejkovice v okrese Hodonín

V březnu letošního roku byly dle připraveného projektu započaty práce na větrolamu vedoucího z obce Čejč do obce Čejkovice, který již neplnil svoji funkci. Stromy v něm byly přestárlé a hlavní patro bylo prořídlé, ve stromovém patře se potom ve velké míře vyskytoval nežádoucí javor jasanolistý.

Nejprve došlo ke smýcení již nevyhovujících stromů stávajícího větrolamu, k uklizení klestu, odvezení nežádoucího odpadu z černé skládky a proběhla příprava půdy za použití půdní frézy pro výsadbu nových stromků a také stavba oplocenky kvůli ochraně stromků proti okusu zvěří. V další fázi se uskutečnila vlastní výsadba nových stromů a keřů budoucího větrolamu. V letním období bylo nutné se o novou výsadbu starat vyžínáním buřeně a zaléváním sazenic v horkém suchém počasí.

Na financování celého projektu se kromě státního podniku Lesy České republiky podílí Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí.

Obnova jírovcové aleje Hluboká cesta v obci Čejč v okrese Hodonín

Lesy České republiky, s. p., dokončily obnovu jírovcové aleje Hluboká cesta v obci Čejč v okrese Hodonín. Stromy tvořící tuto alej bylo třeba odborně ošetřit ořezem a ochránit koruny před rozlomením vazbami. Veškeré práce byly odborně provedeny dle projektu obnovy aleje. Došlo k vyřezání nežádoucích dřevin, vyžnutí buřeně v okolí aleje, k ořezu jírovců, do korun stromů byly instalovány dynamické vazby a do mezer mezi stromy vysazeny nové jírovce. Nyní slouží obnovená alej všem návštěvníkům lesa k rekreaci a odpočinku.

Na financování projektu se kromě Lesů ČR podílela opět Evropská unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Hynek Kacetl
revírník, LS Strážnice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód