Lesní cesta Říčky II – Srdce

Datum publikace:

Lesní správa Bučovice zrealizovala v roce 2016 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu části frekventované Lesní cesty Říčky. Stávající povrch z prolévaného makadamu se spoustou výtluků bylo již neefektivní pouze zalepovat ABS materiálem, proto jsme v předešlém roce zadali zpracování projektové dokumentace komplexní opravy 1.805 m dlouhého úseku od státní silnice Hostěnice – Ochoz u Brna do údolí Říčky. Na výrobním výboru s projektantem a specialisty z KŘ Brno jsme se dohodli v rámci výběru vhodné technologie přípravy podkladu pod nové asfaltové vrstvy vyzkoušet poprvé na LS Bučovice metodu recyklace za studena s přimícháním vhodných pojiv.

Z výběrového řízení byla zhotovitelem určena firma M-silnice, která v polovině srpna 2016 převzala staveniště a během jednoho měsíce provedla veškeré přípravné práce před příjezdem technologického uzlu pro recyklaci cesty. Nejprve fréza rozdrtila do hloubky 15 cm na homogenní hmotu stávající živičný povrch včetně podkladní štěrkové kostry komunikace s přidáváním vody pro dosažení správné vlhkosti recyklátu. Po urovnání grejdrem a zahutnění v požadovaném příčném sklonu byla rozprostřena vrstva cementové stabilizace. Následně byl vytvořen spřažený technologický uzel fréza-zásobník asfaltové emulze-cisterna s vodou, který znovu předrtil předfrézovaný povrch a zajistil promísení všech přísad a zároveň zajistil potřebné zvlhčení celé vrstvy. Recyklace byla včetně urovnání a zahutnění hotová za 2 dny, po dalších 3 dnech nutných pro vytvrdntí pojiv, byly provedeny statické zátěžové zkoušky  s velmi příznivými výslednými hodnotami přes 100 MPa. Významným přínosem je vytvoření homogenní podkladní vrstvy v dostatečné šířce pro pokládku asfaltových vrstev a prostor pro krajnice, což je při klasické metodě vyrovnání výtluků a navýšení konstrukce o podkladní a obrusnou vrstvu asfaltobetonu vždy problém.

Recyklací se zároveň eliminují případné trhliny stávající cesty způsobené přetěžováním komunikace a případné další defekty podloží, které se po pouhém prostém navýšení asfaltových vrstev mohou znovu objevit na povrchu nových ABS povrchů.

Celá stavba včetně vyčištění příkop příkopovou frézou, ořezu a poštěpkování křovin, vyčištění a případné opravy příčných odvodňovacích objektů, výstavbu 2 kamenných dlážděných průlehů, vlastní pokládky  asfaltových vrstev,  štěrkodrťových krajnic, osazení dopravního značení,  byla dokončena zhruba po  dvou měsících od převzetí staveniště včetně požadovaných rozborů a zkoušek.

Pro vyznavače turistiky a zejména cyklisty jsme v rámci námi spravovaných účelových komunikací zpříjemnili trasu pro vyjížďky v krásném údolí, která pod Hádkem přímo navazuje na příměstské cesty k Ochozské jeskyni a Jeskyni Pekárna. Jen bychom chtěli návštěvníky lesa upozornit, že všechny lesní cesty, stejně tak Lesní cesta Říčky II – Srdce jsou primárně určeny k zabezpečení hospodářské činnosti v lese a pohybu lesní techniky. Předepsaná maximální rychlost pohybu vozidel je 30 km/h, realita bývá však diametrálně odlišná. Věnujte proto při pohybu na lesních cestách maximální pozornost  vlastní bezpečnosti a ohleduplnosti vůči ostatním zde vyskytujícím se tvorům. 

Ing. Petr Kremz –  technický pracovník pro stavební činnost, KŘ Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód