Lesní pedagogika na Uherskohradišťsku

Datum publikace:

Lesní správa Luhačovice každý rok pravidelně organizuje v rámci lesní pedagogiky soutěže a tematické programy přímo v lesních porostech, jejichž cílem je prohloubit zájem dětí a mládeže o les, zlepšit jejich vztah k lesu a objasnit význam hospodaření v lese.

 

Ve spolupráci s místními školami připravují pracovníci lesní správy celodenní programy v duchu sportovně naučného dětského dne, kde se děti seznamují se základy myslivosti, soutěží v poznávání lesních dřevin, lesní zvěře a markantů zvěře, ve střelbě z luku a ze vzduchovek. Na soutěžích i tematických vycházkách je vždy vidět velké nadšení dětí, jsou ochotny konzultovat připravené otázky a odnést si nové poznatky, které mohou předat nejen svým spolužákům, kamarádům, ale i sourozencům a potažmo rodičům.

V letošním roce uspořádali lesní pedagogové z Luhačovic pro děti z Uherského Hradiště-Jarošova program zaměřený na biodiverzitu lesního ekosystému, abiotické a biotické činitele, dále se děti seznámily se základy myslivosti a kynologie. Povídání bylo doplněno ukázkami vábení zvěře, pohybovými hrami a výtvarnou činností, která spočívala ve vytvoření palety přírodních barev. Velmi oblíbenou pohybovou hrou se stalo chození podél lana se šátkem přes oči a bos, která je zaměřena na sluchové a hmatové vnímání lesního prostoru. Jako odměna pro pořádající lesníky byl nejen spokojený úsměv na tvářích dětí a učitelů, ale i krásné obrázky lesa s lesní tematikou od dětí.

Lesní správa Buchlovice každoročně pořádá akce lesní pedagogiky v průběhu celého roku. Mezi nejoblíbenější akce patří Den s LČR, kterého se účastní stovky dětí ze všech koutů okresu Uherské Hradiště.


úvod akce LP na LS Luhačovice

střelba z historického luku

vábení zvěře

Na podzim v rámci tzv. Dne stromů pozvala lesní správa děti s rodiči do Stříbrnic na bohatý program zaměřený na dřeviny a myslivost. Akce probíhala ve spolupráci s Honebním společenstvem Lovecká obec Stříbrnice. Děti se po slavnostním zahájení vydaly na start trasy, kde na pěti stanovištích plnily připravené úkoly. Na prvním stanovišti si vyzkoušely poznávání dřevin a byly seznámeny o traumatologickém plánu na Lesní správě Buchlovice. Na druhém stanovišti poznávaly zvěř, kterou mohou potkat v lese, také se dozvěděly všechny informace k těžbě dřeva a bylo jim ukázáno všechno dřevorubecké nářadí. Třetí stanoviště vyzkoušelo jejich dovednost při střelbě ze vzduchovky na terč. Čtvrté stanoviště bylo zaměřeno na hod oštěpem na terč. Na pátém stanovišti si vyzkoušely střelbu z historického luku. Po absolvování celé trasy čekal účastníky horký čaj a špekáček. Po losování účastnických listů a rozdání drobných pozorností od Lesů ČR, s. p., a HS lovecká obec Stříbrnice, bylo celé zábavné odpoledne ukončeno loveckými fanfárami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód