Obnova podsadbou

Kraj: Moravskoslezský Datum publikace:

Součástí výrobní porady dne 7. 9. 2017 na lesní správě Jablunkov byla i praktická ukázka možného způsobu obnovy chřadnoucích porostů smrku v předmýtním věku prostřednictvím melioračních a zpevňujících dřevin formou podsadby.  Konkrétní ukázka proběhla na revíru Nýdek v porostní skupině 117 F 4/1p.

Taxační údaje porostní skupiny 117 F 4 dle LHP: plocha 1,90 ha, věk  35 let, zakmenění  4, LVS 5, LT 5F1, HS 501, zastoupení dřevin:  BK 3%, SM 97 %.

Taxační údaje porostní skupiny 117 F 1p dle LHP: plocha 0,70 ha, věk 2 roky /fyzický věk 11 let/, zastoupení dřevin: BK 30%, JD 70 %.

V průběhu let 2007 – 2009 došlo na revíru Nýdek k masovému chřadnutí smrkových porostů  a to v celé škále věkových stupňů. Zkáza chřadnutím se nevyhnula ani porostům smrku v nadmořských výškách kolem 1000 m, konkrétně porost 117 F je v nadmořské výšce cca 900 – 950 m.

V určitých těžce dostupných lokalitách, kde ekonomika těžby suchých a rozpadajících se stromů je absolutně nevýhodná, což byl právě případ porostní skupiny 117 F 4, přistoupila lesní správa k obnově formou podsadby. Zbývající jedinci mateřského porostu, byť se silným snížením zakmenění, plní pro podsadbu hned několik důležitých funkcí: zabraňují přímému oslunění a tím i vysychání lokality, tvoří zastínění spodního patra, což především jedle ale i buk velice dobře snášejí, dále rozpadající se kmeny dodávají půdě živiny a zároveň částečně znemožňují snadný přístup zvěři, čímž brání vzniku škod okusem a ohryzem.

Pro tento způsob obnovy musí samozřejmě existovat pádné důvody, nelze to paušalizovat. Jsem ale přesvědčen, že pro danou lokalitu zvolený způsob splňuje svůj účel.

Ing. František Lipowski
lesní správce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód