Odborný lesní hospodář

Datum publikace:

 Les je přírodní bohatství, které je nutno chránit a zvelebovat. O zabezpečení odborné úrovně hospodaření v lese se stará odborný lesní hospodář. Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Nové Město na Moravě vykonávají funkci odborného lesního hospodáře i pro vlastníky, pro které jsou zpracovány lesní hospodářské osnovy a v lesích vlastníků, kteří si vybrali podnik Lesy České republiky, s. p., za odborného lesního hospodáře a uzavřeli s nimi smlouvu o výkonu činnosti.
 

V rámci členění lesní správy je odborná správa lesa pro vlastníky lesů vykonávána třemi revírníky. Celková výměra k 31. 12. 2011 byla téměř 4 700 ha lesních pozemků drobných vlastníků a 860 ha lesa smluvní, převážně obecních majetků, případně větších spoluvlastníků.

Každý revírník má jeden den v týdnu úřední hodiny kdy je přítomen ve své kanceláři a řeší problémy s příchozími vlastníky lesů. Po zbytek týdne je k dispozici na telefonu.

Revírníci vykonávají pro vlastníky tzv. standardní činnosti, například odbornou poradenskou činnost, instruktáž k provedení výchovných zásahů v porostech do 40 let věku popřípadě další, a na žádost vlastníka může vykonávat i nadstandardní činnosti například vyznačování výchovných těžeb nad 40 let věku, vyznačování mýtních úmyslných těžeb, návrh péče o nezajištěné lesní porosty a jiné.

Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky hradí stát. Způsob výpočtů nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a sazbu na hektar a den stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou. Od 1. 1. 2012 platí nová vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře, která stanovuje jednotnou sazbu na hektar a den. Lesní správa pravidelně, zpravidla kvartálně chystá podklady pro výpočet nákladů na činnost odborného lesního hospodáře a zasílá je na odbory životního prostředí jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Vlastníci, kteří mají smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře si hradí jeho činnost z vlastních prostředků.

Je v zájmu každého vlastníka lesa znát svého odborného lesního hospodáře a využívat jeho odborné pomoci.

Ing. Zdeněk Jaroš

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód