Okénko do lesní pedagogiky

Datum publikace:

Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že lesní pedagogové, tak jak jsme již zvyklí z minulých let, i v tomto roce vystupují činorodě, s nadšením a pracovním elánem. Nejinak tomu je i na našem krajském ředitelství LČR, s. p. Brno.

 

V únoru se uskutečnilo Druhé společné setkání lesních pedagogů Jihomoravského kraje 2014 v úzké spolupráci LČR, s. p., KŘ Brno a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno. Letošní setkání se odehrálo v přátelské atmosféře v Kaprálově mlýně nedaleko Ochozu u Brna a tuto příležitost, která se opakuje jednou do roka, si z důvodu výměny zkušeností a navázání nové spolupráce nenechalo ujít 27 lesních pedagogů z lesnických subjektů v rámci celé jižní Moravy. Společným tématem bylo zhodnocení pedagogických akcí za rok 2013, představení vizí a plánů jednotlivých lesnických subjektů pro rok 2014, zbudování nových naučných stezek a v neposlední řadě prezentace pomůcek lesní pedagogiky. Ze setkání a volné diskuse všech zúčastněných vyplynulo, že je třeba zaměřit se při práci lesního pedagoga na konkrétní cílové skupiny, praxe ukázala, že je efektivní věnovat se například jedné škole trvale a systematicky. Pro lepší spolupráci se základními a mateřskými školami se osvědčila přímá komunikace s učiteli. Jedním z konkrétních podnětů pak byla také nabídka a využití programu lesní pedagogiky pro pobyt dětí na škole v přírodě.

Čtvrtý ročník znalostní soutěže s mezinárodním kolem – YPEF (Mladí lidé v evropských lesích) se v rámci jižní Moravy konal v průběhu měsíce března. Za Lesy ČR jsme se na této soutěži podíleli jako strategický partner společně se středními lesnickými školami a Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze ve spolupráci s Českou lesnickou společností, která je současně organizačním garantem celé soutěže v České republice. Úroveň místních kol jsme zajišťovali vůbec poprvé, museli jsme tudíž během krátkého časového období dodržet na našem území maximální pokrytí a dostupnost soutěžících z jednotlivých měst a obcí. Jednotlivá kola postupně probíhala dle přihlášených žáků a studentů v zasedacích místnostech budov – ÚHÚL, pobočka Brno ve spolupráci s KŘ Brno, Lesní správy Černá Hora, Náměště nad Oslavou a Znojma. Jednalo se o soutěž v obecných přírodovědných znalostech pro tříčlenná družstva, v kategoriích 13-15 a 16-19 let. Přihlášení účastníci dle všeobecně stanovených pravidel nejprve absolvovali písemný teoretický test a poté si ověřili své vědomosti v praktickém poznávání dřevin, jejich pupenů a plodů, hornin, bylin, mysliveckých trofejí i stop zvěře a jiné. Jako třetí disciplína mohla být zvolená nepovinná fyzická aktivita, např. hod šiškou na cíl, popř. řezání klády ruční pilou na čas. Vítězná družstva z každého kola postoupila do dalšího regionálního kola, které se v našem kraji uskutečnilo na SLŠ v Hranicích na Moravě. Vážíme si odvahy a odhodlanosti účastníků, kteří si přišli zasoutěžit a přejeme jim, aby uspěli i v konkurenci dalších úrovní soutěže, jako budou kolo národní a mezinárodní v Německu.

Důležitý a stěžejní dokument pro jednotnou strategii v lesní pedagogice – tzv. „Akční plán k jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014 – 2016“ byl podepsán jedenácti zástupci dne 30. 03. 2014 u příležitosti konání Mezinárodního veletrhu Silva Regina 2014 v Brně. Veletrh probíhal ve dnech 30. 03. – 03. 04. 2014 a za LČR, s. p., KŘ Brno jsme se ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, a v hojném zastoupení ostatních lesnických subjektů, zúčastnili společného programu lesní pedagogiky. V pavilonu „Z“ byl na ploše cca 200 m2 pro předem pozvané děti z místních základních škol a také pro širokou veřejnost pečlivě připraven bohatý program. Školáci byli ihned po příchodu přivítáni trubači a v kinosálu shlédli krátký film s lesní tematikou. Poté se již rozděleni do skupinek vystřídali na stanovištích: „Mapy“, „Měření lesa“, „Myslivost“, „Ochrana lesa“ a „Pěstování lesa“, kde jim zkušení lesní pedagogové předávali cenné informace. Na památku návštěvy veletrhu konaného na dané téma „Silva Regina 2014“ si děti zasadily do květináčků semínka některých našich dřevin. Pro malé návštěvníky byly připraveny také disciplíny, ve kterých si mohli zažít vnímání lesa a přírody zážitkovou formou všemi smysly a v neposlední řadě kreativní činnost – malování vlastních puzzlí.

Pevně věříme, že jsme i my, lesní pedagogové, zasadili semínka do našich dětí, které zdárně vzklíčí a že jsme jim tak obohatili školní vzdělávání a zpestřili výuku. Rovněž doufáme, že jsme svým konáním podpořili vztah k lesu i estetickému vnímání přírody také u široké veřejnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód