Orel mořský

Datum publikace:

Devět let pravidelně hnízdil orel mořský v pozďatínských lesích. Až do konce června tohoto roku, kdy byla orlice s mláďaty otrávená. S pravděpodobností blížící se jistotě totiž matka mláďatům přinesla otrávenou potravu. Lesní správa v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s ornitology a ochránci přírody hnízdění tohoto vzácného dravce v naší oblasti podporovala a svým způsobem byl orel mořský „ozdobou“ pozďatínského revíru.

 

O výskytu a hnízdění orlů na revíru Pozďatín jsem již jednou psal. Těm, kteří první článek nečetli, bych v krátkosti zopakoval některá dřívější fakta: „V rámci Lesní správy Náměšť nad Oslavou je revír Pozďatín jedním z menších revírů, co se týče do rozlohy lesů, ty jsou však prostoupeny velkým množstvím rybníků. Mořský orel zde byl poprvé pozorován v pozdním podzimu roku 1992, od té doby zde byl častý na podzimních a předjarních tazích. V roce 2001 si postavil hnízdo mladý pár orlů v lese poblíž rybníka Dubovec. Vůči lidem pracujícím v lese byli a dodnes jsou tito orli velice důvěřiví, dělnice sázející stromky na pasece pod hnízdem, si nechají k sobě přiblížit doslova na několik kroků. „Náš“ pár orlů se na hnízdo od toho roku pravidelně vracel, ale nedařilo se mu vzhledem ke své nezralosti s úspěchem vyhnízdit, většinou mladá orlice slétla s hnízda ještě z nedosezených vajec. Na jaře 2011 se zdálo, že orli okolí hnízda střeží oproti jiným rokům daleko houževnatěji. Po jednání s ornitology bylo dohodnuto, že v oddělení, kde orli hnízdí, nebudou prováděny žádné lesnické práce, které strpí odkladu až do doby případného vyvedení mláďat. Omezení vstupu do lesa poblíž hnízda akceptovali i myslivci. V dubnu se orlům vylíhla tři mláďata, o která se jejich rodiče vzorně starali až do doby jejich vyvedení. Radost z toho měli nejenom ornitologové, ale i my lesníci. Jednalo se přece o první doložené a zároveň úspěšné hnízdění orlů v našem kraji. Spolupráce náměšťských lesníků a ornitologů má dlouhodobý charakter – již několik let probíhá společné monitorování hnízdění čápů černých, jestřábů, nebo ostřížů, přičemž se mláďata těchto vzácných druhů ptactva kroužkují. Spolupráce neskončila ani v případě orlů. Ještě v říjnu 2011 bylo rozhodnuto, že staré orlí hnízdo musí být strženo a orlům bude v témže místě na vedlejší borovici postaveno nové umělé hnízdo. Staré přírodní hnízdo bylo totiž zavěšeno na slabém netvárném stromě a po několika letech hnízdění narostlo do obrovských rozměrů. Hrozilo tedy zlomení borovice pod jeho tíhou, a jestliže by k tomu došlo v době snůšky nebo krmení mláďat, mělo by to pro další hnízdění orlů v dané lokalitě fatální následky. Umělé hnízdo ornitologové stavěli celý den za ztížených a velice riskantních podmínek. Práce se ale zdařila a na jarní hnízdění tedy u Dubovce čeká orly nové hnízdo, které v koruně stromu vzniklo lidskou rukou. Přejeme orlům, aby se jim líbilo!

A orlům se „u nás“ líbilo. Hnízdo, které ornitologové stavěli, sice neobsadili, ale udělali si ve stejné lokalitě hnízdo svoje a nové. V něm s úspěchem hnízdili do roku 2015. Toto hnízdo bylo však také bohužel postavené na chřadnoucí borovici, v jejímž kmenu si ještě ke všemu udělal hnízdní dutinu datel. Znovu bylo dohodnuto s ornitology, že borovici s hnízdem v zimě raději pokácíme, abychom orly donutili postavit si – již v pořadí třetí – nové hnízdo. V listopadu 2015 borovici se starým hnízdem však zlomil vítr. V předjaří 2016 se orli do lesa k Dubovci vrátili zase a během krátké doby si postavili nové hnízdo na silné zdravé borovici. Orli zahnízdili a samice vyseděla dvě mláďata. Hnízdění probíhalo zdárně, mláďata rostla a byla již těsně před vylétnutím. Dvacátého pátého června ale došlo k jejich otravě.

Orel ještě několik dní potom poletoval po okolí a pak odletěl jinam. Takto smutně skončilo mnohaleté hnízdění orlů u Pozďatína. Přejeme si, aby si starý orel našel novou orlici a u Dubovce příští rok znovu zahnízdil.

Ivo Mühlhans, revírník,
revír Pozďatín, LS Náměšť nad Oslavou

Autor fotografií: MVDr. Vojtěch Mrlík

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód