Oslavy lesa ozdobily výstaviště

Datum publikace:

Ve dnech 14. a 15. 10. 2011 vyvrcholily na Výstavišti Flora Olomouc oslavy Mezinárodního roku lesů 2011. Akci pořádalo celkem 11 subjektů, jejichž činnost souvisí s péčí o přírodu a s hospodařením v lesích Olomouckého kraje. Záštitu Oslavám lesa poskytl hetman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, finančně a organizačně je podpořili: Ministerstvo zemědělství ČR, Krajský úřad Olomouckého kraje, podnik Lesy České republiky, s. p., Lesy města Olomouce, a. s., Magistrát města Olomouce, Česká lesnická společnost, Střední lesnická škola Hranice a Celostátní síť pro venkov.
flora-301.jpg 

V pátek 14. října se parkem ozývaly především hlásky dětí z 13 přihlášených škol a školských zařízení. Školy se o oslavách lesa dozvěděly už v květnu, kdy byla vyhlášena soutěž „Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“. Soutěž byla jednou z doprovodných akcí k „Oslavám lesa na Floře“ a nakonec se jí zúčastnilo téměř 30 škol z Olomouckého kraje, pro které byly jistě silnou motivací hlavní ceny. V kategorii mateřských škol to byl výlet pro celou třídu do ZOO Olomouc včetně dopravy. Získaly ho dvě mateřské školy – z Radslavic a ze Senice na Hané. V soutěžní kategorii pro I. stupeň základních škol vyhrál kolektiv ZŠ Nová Hradečná komentovanou procházku Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, včetně dopravy. Vyhlášení výsledků soutěže a převzetí cen z rukou pana hetmana bylo silným zážitkem nejen pro vítězné školní kolektivy, ale i pro přítomné pořadatele a hosty. Zvláště, když děti na popud pana hejtmana pozdravily všechny kolem lesnickým „ Lesu zdar!“.

Po oba dny akci mimořádně přálo počasí. Bylo nádherně slunečno, a tak se měli chuť zastavit na oslavách lesa kolemjdoucí, kteří si vyšli na procházku do podzimního parku. Program, který probíhal od 9 hodin, nabízel na 10 stanovištích pestrou směs úkolů a aktivit, při kterých se návštěvníci dozvěděli o lesních dřevinách, o jejich určování a péči o ně. Zájemci mohli zjistit, jaký strom k nim přiřazuje keltský stromokruh, jak vypadá kůrovec, co znamenají značky na stromech v lese, jak a proč lesníci podporují hnízdění ptáků, ale například i to, jak voní dřevokazné houby, nebo že se některé z nich dají jíst. Ti, kteří měli chuť soutěžit, během putování po stanovištích sbírali na Účastnické listy otisky razítek a za splnění připravených úkolů získali od pořadatelů drobné dárky. V sobotu byli soutěžící zařazeni do slosování, které se uskutečnilo třikrát během dopoledne na „hlavním podiu“ – u altánu uprostřed Rudolfovy aleje. Tam se ostatně děly kromě tomboly i další zajímavosti. Hned ráno se tu mohli účastníci Oslav lesa stát svědky kácení posledních stromů ze 160 let staré kaštanové aleje. Předcházela mu ukázka sběru semen ze stojících stromů, předvedená studenty šternberského lesnického učiliště, kteří tak předvedli jeden ze způsobů péče lesníků o zachování genofondu lesních dřevin. Uzavření kruhu života stromu symbolizovala práce sochaře Jaroslava Pecháčka, který přímo na místě část pokáceného stromu proměnil zručnými řezy motorovou pilou v krásnou plastiku.

flora-2011_301x202.jpgKromě motorové pily bylo v areálu slyšet i nádherné myslivecké fanfáry a lovecké signály. Po oba dny se na programu podíleli myslivečtí trubači – v pátek středoškoláci z Hranic a v sobotu trubači z Lesní správy Javorník. U altánu se během pátku a soboty vystřídali také sokolníci, kynologové, hudebníci i herci – studenti SLŠ Hranice, kteří svou divadelní hrou „ Ze života kůrovce“ pobavili děti i dospělé. V sobotu po 16. hodině odcházeli z oslav poslední návštěvníci a s posledními paprsky chladného podzimního slunce i organizátoři, snad byli všichni spokojeni.

Na Oslavách lesa se sešli ke spolupráci subjekty hospodařící v lesích Olomouckého kraje i ochránci přírody a krajiny, školy vychovávající budoucí lesníky i umělecké řezbáře, zástupci státní správy, ústavu pro hospodářskou úpravu lesa i neziskových a zájmových organizací. Všechny je spojila snaha připomenout obyvatelům kraje, jak vzácným bohatstvím je les jako součást krajiny, ve které žijeme, a jak zodpovědní musíme být při péči o něj. Z reakcí účastníků i organizátorů už během „Oslav lesa na Floře“, bylo zřejmé, že jsou vlastně nultým ročníkem a že v Olomouckém kraji vzniká nová tradice, která možná bude inspirovat i kraje ostatní. Nashledanou příští rok při dalších „Oslavách na Floře“!

Ing. Hana Komárková
KŘ Šumperk

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód