Revír Lázně Bělohrad se představuje

Datum publikace:

Lesnický revír Lázně Bělohrad je součástí Lesní správy Lesů České republiky Hořice v Podkrkonoší a rozkládá se v její severovýchodní části. Město Lázně Bělohrad, které revíru dalo jméno, leží na jeho jižním okraji a od Hořic v Podkrkonoší je vzdáleno devět kilometrů severním směrem.
revir-lazne-belohrad.jpg 

Lázně Bělohrad leží na dně Bělohradské kotliny uprostřed krásné přírody. Vedle rozsáhlého parku Bažantnice zde najdeme Anenské slatinné lázně se stodvacetiletou tradicí, ve kterých se léčí a rehabilitují potíže pohybového aparátu. Ve  správě LČR jsou lesy kolem města Lázně Bělohrad (bývalé Bělohradské panství), kam se řadí lesní komplexy Křížovka, Hůra, Mlaka, Bulice a menší část Byšiček. Dále lesní celek Sýkornice rozkládající se mezi městem Nová Paka a obcemi Stupná a Štikov. Poslední menší lesní celek se nazývá Vyšehrad. Nachází se západně od vrchu Zvičina směrem k obci Kal. Výměra lesů ve vlastnictví státu na revíru činí 998 hektarů.

Lesní komplex Bulice

V jeho okrajích leží rybníky Hluboký, Byšička, Nadýmák a celý komplex je součástí přírodní památky Byšička. Předmětem ochrany je ekologická diverzita s výskytem ohrožených druhů flóry a významná ornitologická lokalita. Častým cílem návštěvníků Bulice bývá kostelík sv. Petra a Pavla s románskou apsidou z 13. století. Kostel se tyčí na travnatém návrší nad rybníkem a spolu se hřbitovem a křížovou cestou je neodmyslitelnou dominantou této lokality. Od kostela nás potěší pěkný pohled do Bělohradské kotliny ohraničené z jihu hřebenem Chlumů a ze severu Hůrou. Od kostela můžeme sestoupit starým listnatým porostem po staré pískovci štětované cestě k rybníku Byšička. Nad touto vodní plochou, cestou k rybníku Hluboký, najdeme drobnou retenční nádrž zvanou Skaláček, jejíž celkovou rekonstrukci provedly Lesy ČR v posledních letech minulého století.

Lesní komplex Sýkornice

Celá oblast Sýkornice je vyhlášena přírodním parkem a je nazývána plícemi města Nová Paka. Tvoří ho několik údolí se zářezy drobných vodních toků, které v letních obdobích částečně vysychají. Častým cílem víkendových procházek bývá přírodní památka Novopacký vodopád, která se nachází v severozápadním okraji Sýkornice, asi 500 metrů jihovýchodně od budovy kravína v obci Vrchovina a severně od autokrosového závodiště ve Štikovské rokli. Účelem zřízení přírodní památky o rozloze necelé čtyři hektary je ochrana geomorfologicky zajímavé lokality, miniaturního kaňonu zaříznutého v permských horninách, s lesním porostem přirozené bučiny. Výška stupně vodopádu je osm metrů.

Mnišková kalamita

Od města Nová Paka nás přivede k vodopádu naučná stezka vybudovaná zdejším městským úřadem. Stezka se vine okrajem Sýkornice. Tato naučná trasa je osazena informačními tabulemi, z jejichž obsahu lze vyčíst zajímavosti o celém lesním komplexu Sýkornice. Vidět zde můžeme lesní porosty starší než 100 let, a to převážně v oblasti kolem přírodní památky Novopacký vodopád. Nalezneme ale i lesní porosty založené po mniškové kalamitě z let 1921 až 1922. Touto kalamitou byly postiženy smrčiny a jedliny prakticky ve všech lesních komplexech revíru Lázně Bělohrad. Následnou obnovu vznikly rozsáhlé lesní porosty s dominantním zastoupením smrku ztepilého, jejichž současný věk je 80 až 90 let.

Gustav Plecháč

foto:  Častým cílem návštěvníků Bulice je kostelík sv. Petra a Pavla s románskou apsidou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód