Setkávání dětí a mládeže s loveckou hudbou

Datum publikace:

S obnovou demokracie ve společnosti stále více roste zájem veřejnosti pro obnovování historických tradic ve všech oblastech společenského života. Jednou z těchto oblastí je také myslivost, v níž vždy k tradicím bezpodmínečně patřila lovecká hudba a lovecké signály.
setkavani-mladeze-s-trubkam.jpg 

Lovecká hudba a lovecké signály jsou prezentovány vedle mysliveckých akcí i na různých společenských akcích. Soubor loveckých trubačů, jenž vznikl u Lesní správy Jeseník v roce  2002, tak například vystupoval při návštěvě města Jeseník českým a polským prezidentem, při návštěvě senátorů ČR v České Vsi. Soubor vystupuje na slavnostních otevřeních naučných stezek, obnově pramenů a při mnoha dalších společensky významných událostech v regionu. O činnosti je zpracovávána pravidelně roční zpráva, předkládaná KŘ LČR, s. p. Šumperk a dále jsou o všech akcích zpracovávány články v odborných a společenských časopisech a denním tisku.

V minulosti se však soubor nevěnoval systematicky výchově mládeže, mimo prezentaci lovecké hudby a loveckých tradic v ZŠ Lipová-lázně a MŠ Jeseník v roce 2010. Vzhledem k velkému ohlasu všech zúčastněných na těchto akcích byl do plánu činnosti pro rok 2011 přijat program „Setkávání dětí a mládeže s loveckou hudbou“ na školách reagujících kladně na nabídku souboru.

Cílem celého projektu není jen předvedení ukázek lovecké hudby a loveckých signálů, ale hlavně vzbudit zájem mládeže o myslivecké a přírodovědné kroužky, o loveckou hudbu a všeobecně jim přiblížit les a přírodu.

Navržený projekt se setkal s kladnou odezvou u KŘ Lesů ČR, s. p. v Šumperku, kde byl přijat a sponzorský dar byl podmíněn splněním podmínek uvedených v žádosti.

Schválený plán akcí pro rok 2011 soubor nejen splnil, ale i překročil. Třemi vstupy na „Dni lesů s LČR“ v Bělé pod Pradědem předvedl ukázky lovecké hudby a loveckých signálů zúčastněným dětem minimálně z osmi základních a mateřských škol (Žulová, Lipová-lázně, Adolfovice, Česká Ves aj.). Samostatné vystoupení uspořádal přímo v základních školách Lipová-lázně (účast cca 80 dětí), Písečná (účast cca 50 dětí) a Jeseník (účast cca 125 dětí).

Hudební vystoupení doprovázené slovním výkladem vedoucí souboru Renáty Jeřábkové mělo nejen u dětí, ale i u pedagogických pracovníků kladnou odezvu z níž byl patrný zájem o tuto činnost.

Z důvodu širšího působení nejen na děti, mládež, ale i na dospělou populaci se soubor v roce 2011 věnoval i vystoupením na veřejnosti. Byly to například akce „Svatohubertská mše“ v Hlavnici u Opavy, Neratově, Krnově, Bělé pod Pradědem a v polském Prudniku, soubor se zúčastnil také „Národní soutěže loveckých trubačů“ v Náměští na Hané a „Mezinárodní soutěže loveckých trubačů“ v polském Brzegu . Vystupoval rovněž na „Okresní výstavě trofejí v Jeseníku“, na „Slavnostech Lapků z Drakova“, na Okresním přeboru ve střelbě brokem“ v Písečné, „Předběžných barvářských zkouškách“ v Bělé pod Pradědem, „Jesenických dožínkách“ v Bělé pod Pradědem, „Poslední leči“ v Lipové-lázních a mnoha jiných akcích.

Soubor vystupoval po celý rok ve stabilním složení, Renáta Jeřábková, vedoucí souboru s členy souboru Annou Vencálkovou a Radkem Procházkou. Jeho činnost lze úspěšně hodnotit. Ze všech akcí, jichž se soubor zúčastnil, je vedena fotografická dokumentace a jsou zpracovávány informační články zveřejněné v denním a odborném tisku.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód