Školáci z Lázní Kynžvart na cestě za poznáním historie svého kraje a tajemstvím lesů v okolí Kladské

Datum publikace:

Jako každoročně, tak i letos lesní pedagogové z lesního závodu Kladská uskutečnili exkurzi se žáky Základní školy v lázních Kynžvart, zaměřenou tentokrát na historii zdejšího kraje, vztahující se k místním lesům obhospodařovaným Lesy České republiky, s. p.

 

Dvoudenní exkurze připadla tentokráte na žáky 7. třídy místní Základní školy. První den se žáci se svoji třídní učitelkou v doprovodu lesního pedagoga z Lesního závodu Kladská přemístili do Mariánských Lázní, kde měli za úkol nalézt ojedinělé stromy zdejších parku – jinany dvoulaločné. Pracovali s mapou, busolou, určovali si sami postup další cesty. Zpestřením jejich počáteční trasy bylo luštění šifry na Goethově náměstí, hledání soch významných osobností Mariánsko-lázeňska a pomníků vztahujících se k historii zdejších lázní. Dozvěděli se základní informace o založení Mariánských Lázní a o počátcích zdejšího lázeňství.

V geologickém parku se seznámili se základními horninami typickými pro místo jejich bydliště a poznávali pestrost zdejších lesů. Určovali formou hry lesní dřeviny a rostliny. Poznávali mimoprodukční funkce zdejších lesů s důrazem na ochranu vod a minerálních pramenů. Pomalým pěším pochodem se přesouvali od jednoho stanoviště k druhému. Na každém stanovišti plnili úkoly spojené se zdejšími lesy a jejich historií. Jedním ze stanovišť byl i bývalý Mariánský dvůr, kde poznali místo prvního vzletu jednoplošníku Blériot, který v roce 1912 před zraky místních lázeňských hostů, pilotoval ruský pilot Slavoros. Poznávali léčivé byliny, jejich účinky a léčivé části dřevin. Vyzkoušeli si myslivecká zařízení, jako je kazatelna, seznámili se s principem lizu a samosypného krmítka.

Na místě Rájovské hájenky si připomněli osudy místních lidí z Druhé světové války, kdy ve zdejších lesích byli školeni záškodníci pro poválečnou činnost v Sovětském svazu. Na Farské kyselce ochutnali jeden z lesních minerálních, silně železitých pramenů, vyvěrající pod krytým dřevěným altánem. Na Vlčí hoře si připomněli historii lázeňství a zdejších výletních kaváren postavených osamoceně v místních lesích. Poznali borové lesy na hadcových skalkách a seznámili se zdejší vzácnou květenou. Nejvíce je zaujala hasivka orličí, jedna z největších kapradin střední Evropy. Drobné bloudění několika skupin při hledání Nimrodského ringvalu bylo veselým zpestřením tohoto putování po zdejších lesích.

Den byl zakončen na chatě Rotta, kde při záři praskajících polen byly probírány zážitky z dnešního dne. Před nástupem tmy si děti zahrály s doprovodem několik zábavných her, prověřujících jejich zručnost, pozornost a obratnost. Noc strávená v lovecké chatě uprostřed hlubokých lesů (někteří spali pod vlastními stany) měla pro mnohé nádech dobrodružství, popisovaných v příbězích dětských knih a románů.

Druhý den se žáci v doprovodu lesního pedagoga podívali na okraj zdejšího rašeliniště, kde měli možnost spatřit nápravu škod způsobených nešetrným odvodněním v předválečné době. Hrázky přehrazující hluboké příkopy, jejich stavba a funkčnost byly podrobně zkoumány samotnými dětmi. Dotazy, týkající se problematiky lesů na rašeliništích, byly příjemným překvapením a ukazovaly na zájem dětí o danou problematiku. Při cestě zpět z rašeliniště byly dětem ukázány budky (úkryt) pro netopýry. Pro všechny to byl zcela nevšední zážitek, s kterým se ještě nikde nesetkaly. Na konec putování a poznávání lesů si žáci prohlédli myslivecké políčko s pozorovací kazatelnou a byly jim vysvětleny základní věci týkající se zdejší zvěře a lovu.

V popoledních hodinách se všichni účastníci putovního výletu přemístili nazpět do Lázní Kynžvart. Odměnou pro nejšikovnější z nich, bude podzimní výlet do obory Studánka, kde budou mít možnost za doprovodu lesního pedagoga z lesního závodu Kladská pozorovat daňčí a mufloní zvěř ve volné přírodě.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód