Těžby v zimě jsou šetrnější pro přírodu – neděláme je lyžařům naschvál!

Datum publikace:

Přestože letošní jaro klepe pomalu na dveře, je na území Lesní správy Česká Lípa ještě mnoho míst s upravenými běžeckými stopami. Letošní zima byla svým průběhem naprosto ideální ke zvládnutí komplikovaných těžeb z hlediska dostupnosti a z pohledu šetrného přibližování vytěženého dříví přes soukromé pozemky. V nástupu nového roku holomrazy způsobily kvalitní zpevnění zmiňovaných luk či přibližovacích linek a následná sněhová nadílka jen podpořila ochranu půdy.

 

Vysoká vrstva sněhu vylákala množství běžkařů k výletům do Lužických hor. Většina lesních cest se tak v očích mnoha lidí změnila v lyžařské dráhy a les ve sportovně přírodní stadion, jehož primární funkcí je poskytnout návštěvníkům lesa odpočinek a zábavu.

Při práci v lese pak býváme často turisty a lyžaři napadáni za to, že především těžebními pracemi a pluhováním lesních cest sloužících hlavně pro odvoz dřeva a pohyb mechanizace, tuto idylu rušíme. Zapomíná se ovšem, že rekreační funkce lesa je jen jednou z možností jeho využití a musí se skloubit s jeho ostatními funkcemi. Ještě v nedávné době přitom byla hospodářská funkce lesa zcela prioritní a podřizovalo se jí téměř veškeré dění v lese. Dnes se státní podnik LČR,  který hospodaří ve většině lesů v Lužických horách, snaží o vyváženější přístup.

Proč se těžby v zimě vůbec realizují? Zdánlivě jsou přece komplikovanější, náročnější a dražší. Lesy ČR, s. p., preferuje trvale udržitelné hospodaření. Snažíme se v maximální míře využívat vlastních regeneračních schopností lesa. To znamená plánovat a provádět těžby s ohledem na konkrétní stanoviště a potřeby porostů tak, aby nedocházelo k poškozování a ničení přirozeného zmlazení a půdního krytu. A právě sněhová pokrývka poskytuje malým semenáčkům i odrostlejším stromkům ideální ochranu. Mrazem zpevněná lesní půda pak mnohem lépe odolává tlaku kol těžební a odvozní techniky a působené škody tak bývají mnohonásobně nižší, než by tomu bylo v létě. Menší škody vznikají i na okolních porostech, neboť stromy ve vegetačním klidu jsou podstatně odolnější vůči drobným mechanickým poškozením, kterým se při přibližování dřeva nelze nikdy úplně vyhnout. V neposlední řadě je dřevo těžené v zimě daleko kvalitnější než dřevo těžené ve vegetačním období. To dobře věděli už naši dědové… 

Mezi revíry s největší sítí lyžařských tras na Lesní správě Česká Lípa tradičně patří revíry Luž, Klíč, Petrovice, Slunečná a Zelený vrch. Vždy před začátkem běžkařské sezóny probíhá jednání mezi jednotlivými revírníky a Ski kluby, které mají na starost údržbu běžeckých stop. Hledá se rozumný kompromis jak z hlediska turistického využití, tak z hlediska plnění plánovaných prací. Pravidelně tak dochází k rozumné dohodě a lesní cesty tak mohou i v zimě sloužit ku prospěchu všech. V uvedených revírech se nacházejí nejvyšší vrcholy Lužických hor a lyžařské trasy vedoucí okolo nich navazují i na lyžařské trasy v sousední Spolkové republice Německo.

Z důvodu tradičního rekreačního využití těchto lyžařsky a turisticky nejexponovanějších částí revírů se zde zimní těžby dlouhodobě neprojektují, a pokud ano, tak jen v případech že již nadále není možné jejich časové posunutí. Výrazně zde tak podporujeme rekreační funkci lesa, i když na vlastní nezbytné těžební a pěstební práce pak máme ve zbylých ročních obdobích podstatně méně času, než v jiných částech správy.

Jak jsme již uvedli výše, nečiníme tak lyžařům naschvál, ale lesu a přírodě ku prospěchu!

Milan Petrbok
revírník revíru Luž 
    

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód