Tradiční jarní Den s LČR v Opárenském údolí

Datum publikace:

V rámci své osvětové a pedagogické činnosti pořádala Lesní správa Litoměřice v sobotu 10. května akci Den s LČR v Oparenském údolí. Realizační tým lesní správy se zde tak jako při předchozích akcích sešel se spolupořadateli, kterými byli Místní lidová knihovna Kostomlaty, Správa CHKO České Středohoří, skupina historického šermu Páni z Kostomlat a další.

 

Poznávací a soutěžní trasa vedla od Malých Žernosek směrem na Oparno údolní turistickou cestou a bylo na ní třináct stanovišť, kde se lidé mohli seznámit nejen s lesem a jeho prostředím, ale i s lesnickými disciplínami, myslivostí, prací v lese a ochranou přírody v tomto regionu.

Na počátku trasy, po prezenci, obdrželi účastníci akce účastnické kartičky, papírové tašky na sběr přírodnin a jednoduché křížovky, kde byla vyjmenována jednotlivá stanoviště a popsáno, co se na nich návštěvníci dozvědí. Ihned na začátku se seznámili s lesními rostlinami, keři a stromy. Přírodniny byly s odborným výkladem demonstrovány na připravených ukázkách. Dále se účastníci obeznámili s obvyklými značkami v lese (piktogramy) a poté se vydali na další cestu. Na ní se střídaly v pestrém kaleidoskopu jednotlivá zastavení s tématikou lesnických činností, ukázkami lesních prací, mysliveckými trofejemi a soutěžemi pro děti. Byly zde také k vidění ukázky výcviku záchranářských psů a sokolnictví, sbírky brouků, naučné panely o dřevinách, ptácích, zvěři a další a další zajímavosti.

Na nejmenší účastníky bylo pamatováno drobnými hrami a tvorbou vlastních výrobků z nasbíraných přírodnin a dřevěných korálů. Návštěvníci si též na vlastní kůži vyzkoušeli některé práce s lesnickými pomůckami, prověřili své znalosti a dozvěděli se nové informace o našem oboru. Poté již trasa mířila na louku u kempu Jordán, kde bylo zastavení poslední, a to občerstvení. Na ohni si naši hosté mohli opéct vuřty, které od nás i s dalším občerstvením obdrželi. Po svačině si ještě mohli vyzkoušet střelbu z luku, či potěžkat rytířské zbraně v táboře SHŠ Pánů z Kostomlat.

Bilance tohoto dne byla pro nás, pořádající, velmi příznivá. Nepršelo, návštěvníci měli o jednotlivé ukázky zájem a celkem se Dne s LČR účastnilo 638 návštěvníků, především rodin s malými dětmi.

Lesníkům se práce s přípravou a prezentací vyplatila, protože zase více lidí ví, co se v lese děje a jak se co z lesnického hlediska dělá. Příští Den s LČR na Lesní správě Litoměřice se bude opět konat v jarním období následujícího roku u Kostomlat pod Milešovkou na části Naučné stezky LČR Březina, kam vás zveme a těšíme se na vaší účast.

Ing. Aleš Kryšpín,
LS Litoměřice

foto: Miroslav Bláha
MK Kostomlaty pod Milešovkou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód