Třetí „Den Českého lesa“

Datum publikace:

dcl-301.jpg 

Cílem bylo představit veřejnosti další lokalitu Českého lesa – obtížně dostupnou, avšak s možností individuální pěší, cyklo a ski turistiky. Lokalita Zlatý potok je bývalou, dnes zaniklou vesnicí s dlouhodobou a bohatou minulostí a zajímavým okolím z přírodovědného i historického hlediska, v současnosti lesnicky využívanou.

Na programu byl Den s Lesy ČR, v rámci kterého proběhly znalostní i dovednostní soutěže pro děti (překážková dráha, řezání a štípání dříví, …). Děti se v rámci lesní pedagogiky mohly seznámit s principy ochrany přírody, lesního hospodářství, myslivosti, zábavnou formou se blíže seznámily s problematikou kůrovce, dřevem a listy jednotlivých dřevin.  Svým výkladem a ukázkou dětem i dospělým přiblížil jeden z našich revírníků- sokolník život a výcvik orla skalního, kterého si děti mohli prohlédnout, pohladit a odvážnější i podržet na ruce. K poslechu zatroubili lovecké znělky a signály Trubači z Rozvadova, k dobré pohodě zahrála country skupina Pudeto, která tak stylově dokreslila atmosféru rýžování zlata na Zlatém potoce. 

Rýžování proběhlo v režii Hornicko historického spolku Planá, který svými geology zajistil přednášku o historii dobývání zlata zde i v širším okolí, předvedl jednotlivé historické i současné techniky rýžování zlata a zorganizoval soutěž v rýžování zlata dle mezinárodních pravidel současného sportovního rýžování. Dále bylo představeno historické získávání dehtu jako základu pro kolomaz pomocí tzv. smolného kamene, experimentálně zde člen HH spolku předvedl výrobu dehtu tímto dávným způsobem, experiment se podařil, bylo získáno cca 0,8 litru čistého dehtu. O historii lokality a širšího okolí pohovořil spisovatel a badatel Zdeněk Procházka.

Své divadelní představení na téma vzniku osady Zlatý potok s velikým úspěchem sehrál divadelní spolek Tachovští Komedyjanti. Průběžně běžely dílny ručních prací, kde si malí i velcí zájemci mohli vlastnoručně vyzkoušet pletení z proutí, filcování vlny, výrobu ručního papíru a práci s hlínou. Celý program byl moderován plzeňskou herečkou a novinářkou Markétou Čekanovou.

Doprava účastníků byla zajištěna kyvadlovou autobusovou přepravou mezi místem konání a odstavným parkovištěm, neboť lokalita je pro individuální příjezd motorových vozidel nepřístupná. Řada účastníků však dorazila pěšky nebo na kolech. Občerstvení zajistil Ski klub a f.Holát.

 

dcl-02_290x217.jpg dcl-01_290x217.jpg

 

Akce se zúčastnilo na 400 lidí, tuto účast vzhledem k deštivému počasí a komplikaci s přístupností považujeme za veliký úspěch. Kladné ohlasy nám dávají chuť a energii do dalších podobných akcí.

Organizátory byly LS Přimda a SCHKO Český les, dále se na přípravě a realizaci programu podílely Kolowratovy lesy, SVOL, Plánské lesy, Hornicko historický spolek Planá, ČSOP Sylva Lunae, Ski klub Zlatý potok, Muzeum Českého lesa Tachov a i další subjekty, které jsou s Českým lesem spojeny.

Ing. Václav Lidický,
lesní správce

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód