V Karlovarském kraji probíhá 6. ročník výtvarné soutěže Lesy kolem nás

Datum publikace:

Lesy České republiky ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary pořádají již 6. ročník výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Soutěž je určena dětem z mateřských a základních škol, které jsou rozděleny do příslušné věkové kategorie. Dvě další kategorie jsou pak vyhrazeny žákům základních uměleckých škol.

 

Posláním soutěže je rozvoj pozorovacích schopností, tvůrčí fantazie a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj uměleckého i ekologického cítění a vnímání dětí, které výtvarně ztvárňují své poznatky a dojmy získané návštěvou a pozorováním přírody v různých ročních obdobích. Cílem letošního kola je připomenutí sociální funkce lesa. Les je již od dob dávno minulých zdrojem obživy mnohých obyvatel nejen Karlovarského kraje. Péče o les i zpracování jeho finálního produktu – dřeva – dala vzniknout mnoha povoláním a řemeslům.

Úkolem pro mladé výtvarníky je volné ztvárnění některé z historických nebo současných profesí a činností, které se vztahují k lesu. Čerpat mohou z vlastních znalostí a inspirací jim také mohou být postavy, které znají z knih, pohádek nebo filmů. Tematicky je soutěž rozdělena do následujících základních okruhů, které představují lidskou činnost během životního cyklu lesa:

Od semínka k sazenici – zrození nového lesa začíná semínkem stromu, ze kterého vzniká semenáček. V lesních školkách pak čeká, až doroste do velikosti sazenice a bude připravený na cestu do lesa. Jak vzniká nový les – po těžbě dřeva vzniká paseka. Lesníci ji nejdříve musí připravit pro výsadbu – po vyklizení dřeva uklidit klest a na místo pokácených stromů pak vysadí novou generaci lesa – sazenice vypěstované v lesní školce.

Péče o stromky – na pasece sazenicím hrozí mnohá nebezpečí. Mohou je poškozovat některé druhy hmyzu, okusovat je lesní zvěř nebo udusit vysoká tráva. Před nimi je musí lesníci chránit do doby, než stromky povyrostou a dokážou nebezpečím odolávat samy. Protože se stromky neustále vyvíjejí a rostou, potřebují prostor. Lesníci proto při prořezávce a později při probírce pravidelně vybírají a odstraňují slabé a nemocné jedince, aby silné stromky měly dostatek světla a prostoru pro svůj další růst.

Těžba a zpracování dřeva – po přibližně sto letech růstu stromy dospějí a jejich kmeny člověku poskytují kvalitní a cennou surovinu – dřevo. Přišel čas uvolnit místo stromům novým. Lesník označí stromy určené k pokácení. Nastává práce pro dřevorubce, koně a stroje. Označené stromy jsou pokáceny, kmeny odvětveny a rozřezány. Poté jsou odtaženy na skládku u lesní cesty, odkud pokračují po silnici nebo železnici do dřevozpracujících závodů. Zde se dřevo promění na výrobky určené k dalšímu rozmanitému využití – trámy, prkna nebo třeba papír.

Staráme se o obyvatele lesa – les není jen domovem rostlin a stromů. Je také domovem mnohých živočichů. Lesníci a myslivci se o některé z nich musí postarat v době, kdy to obyvatelé lesa potřebují. Proto v lese staví seníky a krmelce, které pomáhají lesní zvěři přečkat období zimního strádání. Pro ptáky zase v lesích vyvěšují a udržují stovky ptačích budek a pro obojživelníky zakládají a udržují různé tůňky a jezírka.

Soutěž probíhá tradičně ve dvou kolech. První je na úrovni obecních a městských knihoven, kde probíhá od května do června sběr prací a vyhodnocení těch nejlepších v každé kategorii. Poté v průběhu července a srpna výstava prací vybraných pro finále soutěže v Krajské knihovně Karlovy Vary. Tam také budou 7. října 2014 při slavnostním vyhlášení výsledků spojeném s vernisáží výstavy úspěšných prací předány jejich autorům ceny věnované Lesy ČR. Nejlepší soutěžní práce budou souběžně s probíhající výstavou zveřejněny také na internetových stránkách pořadatelů soutěže.

Informace a kontakt:

Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary
Jitka Svobodová, e-mail: svobodova@knihovnakv.cz, www.knihovnakv.cz

Lesy ČR, Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary
Svatopluk Šedivý, e-mail: sedivy@lesycr.cz, www.lesycr.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód