Výlet údolím říčky Krounky pod hradem Rychmburk

Datum publikace:

Chcete-li strávit příjemný den na Skutečsku, přijeďte se podívat do lesů v malebném údolí říčky Krounky. Nad údolím se majestátně tyčí hrad Rychmburk, založený počátkem 14. století při zemské stezce spojující Čechy a Moravu. Ve středověku se jednalo o důležitý hrad, který byl v držení mnoha významných šlechtických rodů, například Pánů z Pardubic, Valdštejnů, Berků z Dubé a Kinských. Posledními majiteli hradu i okolního panství včetně lesů byli Thurn -Taxisové. V roce 1945 pak připadl celý majetek státu.

 

Pod hradem je značena červená turistická stezka, jež vás provede údolím proti toku Krounky. Cestou členitým terénem můžete obdivovat velmi zajímavé skalní útvary a stěny, které v místních drobách a břidlicích vytvořila erozní činností meandrující říčka Krounka. V letních měsících je to poklidný tok s malým průtokem, ale po silnějších deštích nebo při jarním tání se koryto rychle plní. Procházka údolím s příjemně šumící vodou, jež se proplétá mezi četnými kameny a balvany, je opravdovou relaxací. Výhodou je, že stezka vede jak vlastním údolím, tak stoupá až na vrcholky skalních útvarů, odkud je velmi pěkná vyhlídka na celý kraj i na hrad Rychmburk.

Zdejší smíšené lesy obhospodařuje podnik Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Choceň. Lesnické hospodaření je zde však kvůli nedostupnosti terénu pro mechanizaci dosti omezeno. Jedná se o les zvláštního určení (půdoochranný), území je součástí Přírodního parku Údolí Krounky a Novohradky. Díky pestrosti stanovišť se zde vyskytují velmi rozmanité ekosystémy. U řeky a při patě svahu jsou bohatá a vodou dobře zásobená stanoviště s jasany, jilmy, javory kleny a olšemi. Za zmínku stojí významný strom lípy srdčité, který je možné spatřit v samém srdci údolí. Výšku má 34 metrů a obvod kmene při posledním měření byla 495 cm. Na svazích převažují listnaté a smíšené porosty s dubem zimním, habrem, bukem, borovicí, smrkem a mnohými dalšími dřevinami. Na výchozech hornin se pak nacházejí výsušná stanoviště s nízkými až zakrslými borovicemi, břízami a duby vyrůstajícími ze štěrbin a puklin vysokých skal.

Celou nedlouhou, ale místy poměrně fyzicky náročnou procházku, můžete zakončit v příjemné výletní restauraci Šilinkův důl, případně výše proti proudu v osadě Kutřín.

Nejen tato popisovaná část, ale celé údolí od Krouny až do osady Doly, kde se tok vlévá do řeky Novohradky, stojí za zhlédnutí. Sousední neméně zajímavé údolí Novohradky navíc zasahuje až do turisticky velmi atraktivního území Toulovcových Maštalí na Prosečsku. Pokud se přijedete podívat, určitě nebudete zklamáni.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód