Rekonstrukce hřebenové cesty Pustevny-Radhošť

Datum publikace:

Oblast Pusteven a Radhoště je jedno z nejnavštěvovanějších turistických a rekreačních míst v Beskydech vzhledem ke snadné dostupnosti a atraktivnosti. Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm připravuje rekonstrukci hřebenové cesty Pustevny-Radhošť v rámci Programu 2020.

 

Každoročně v letních a zimních měsících, a po zbytek roku především o víkendech, dochází k abnormálnímu zvýšení počtu návštěvníků, kteří se pohybují v neomezené šíři po hlavním hřebeni. Současný stav hřebenové cesty není přizpůsoben tomuto tlaku. Výstavba vysílače pod vrcholem Radhoště v minulosti a pokračující nárůst turistického a rekreačního ruchu včetně cykloturistiky, zásobování horského hotelu apod. způsobují poškozování hřebene. Extrémní zatížení horské cesty narušuje přírodní terén a vede k neustálému rozšiřování devastace vegetačního krytu včetně obnažení skalního podkladu. Navrhované stavební úpravy proto řeší zpevnění povrchu a regulaci provozu na hřebenu Radhoště.

Rekonstrukcí cesty nebude docházet k dalšímu poškozování vegetačního krytu podél stávající cesty. Bude stabilizována hřebenová část a po následné biologické rekultivaci bude obnoven vegetační kryt.

Projekt řeší rekonstrukci stávající lesní cesty v délce 3 755 metrů. V současné době tvoří těleso cesty pět druhů povrchů: částečně skalnatý podklad s vystupujícími kameny, dále zemní pískový nebo štěrkový povrch, asfaltová vozovka nebo panely. Navrhovaná stavba řeší úpravu skalnatého povrchu v přírodním provedení odfrézovanou zeminou v délce cca 2 500 m, úpravu úseku cesty vibrovaným štěrkem od frézy v předpokládané délce 240 m, úpravu a změnu stávající panelové cesty na vozovku s asfaltovým krytem a úpravu stávající asfaltové vozovky doplněním krytu s asfaltobetonu a krajnic.

Šířka cesty bude do 4,0 m. Odvodnění cesty bude zajištěno trubními propustky nebo kamennými trativody. Odvodnění koruny cesty je navrženo vloženými dřevěnými svodnicemi, svodnicemi vylámanými do skály povrchu anebo jednostranným příčným sklonem koruny cesty.

Část rekonstrukce se bude dotýkat 1. zóny odstupňované ochrany přírody a krajiny. Počáteční úsek upravované cesty se také nachází na území ochranného pásma národní kulturní památky – areálu Pustevny a proto je nutné při provádění rekonstrukce postupovat také v souladu se zákonem o státní památkové péči. V bezprostřední blízkosti rekonstrukce hřebenové lesní cesty se nachází další kulturní památky a to socha Radegasta a kaple Sv. Cyrila a Metoděje.

Dobu rekonstrukce předpokládáme od září 2012 do června 2013 a hodnotu díla cca 6 mil. Kč.

Ing. Jaromír Válek
lesní správce LS Rožnov p. R.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód