Kaple Nejsvětější Trojice na Fellbergu

Datum publikace:

První zmínky o dřevěné kapli na Fellbergu zasvěcené nejsvětější Trojici jsou datovány do roku 1717. Zděná kaplička byla postavena až v roce 1791 maršíkovským rychtářem Niklem Hampem přímo u pramene. Trpěla vlhkostí, postupně chátrala a byla i několikrát vykradena.

 

V roce 1855 rozhodla manželka Alberta Kleina Amálie o jejím stržení a znovupostavení. Opravená kaple byla slavnostně vysvěcena a otevřena 24.6. 1856. Historické prameny o osudech kaple ve zbytku 19. a počátku 20. století se nedochovaly, ale pravděpodobně nedošlo k žádným stavebním úpravám. Tradiční poutě ke kapličce probíhaly až do roku 1938, kdy byly údajně zakázány. Po druhé světové válce poutní tradice k nejsvětější Trojici v Maršíkově upadala a od roku 1946 se přenesla do poutě ve smyslu lidové veselice s atrakcemi. Kaplička od této doby chátrala a až na drobné opravy v 60. a 70. letech se do budovy nic neinvestovalo. Tradice poutě ke kapli na Fellbergu byla znovuobnovena až v roce 2001 z iniciativy velkolosinského faráře a velkolosinského Okrašlovacího spolku, který v předchozím roce provedl rekonstrukci exteriéru kaple a pramene.

„Kaple Nejsvětější Trojice na Fellbergu“ je postavena na pozemku, který přešel do vlastnictví státu po konfiskaci majetku rodiny Kleinů a v současné době je v majetku LČR, s. p. V roce 2011 získaly LČR, s. p., budovu kapličky a Lesní správa Loučná nad Desnou započala s její rekonstrukcí v rámci Programu 2020. Oprava kapičky, pramene a přístupové cesty byla ukončena na jaře roku 2012. Projekt zhotovil Ing. Arch. Aleš Klose a při vlastní realizaci svými zkušenostmi a radami významně pomohl místní rodák Mgr. Richard Jašš, Ph.D.

Slavnostní otevření opravené Kaple nejsvětější Trojice na Fellbergu proběhne při tradiční mši Maršíkovské poutě dne 3. června 2012 v 15.00 hodin.

Ing. Šárka Hamplová
(Historické informace čerpány z Podesní 4/2007, autor Mgr. Richard Jašš Ph.D.)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód