Memoriál Richarda Knolla s Lesy České republiky, s. p.

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., se věnují v rámci různých programů i činnostem, které nemají přímou vazbu na hospodaření v lesích. Jedná se o organizování a podporování nejrůznějších veřejných akcí spojené nejen s projektem „ Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Lesní správa Vítkov v rámci této filozofie každoročně pořádá celou řadu aktivit, které mají přiblížit dětem a spoluobčanům krásu našich lesů.

 

Ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012 proběhla pod záštitou ČMMJ OMS Opava vrcholná kynologická akce — Memoriál Richarda Knolla. Jedním ze sponzorů byly i Lesy České republiky, s.p., které poskytly zázemí k této významné události a zajistily i výpomoc pro zajištění hladkého průběhu zkoušek. Zaměstnanci LS Vítkov měli na starost přípravu a organizaci disciplíny s názvem „ Práce na pobarvené stopě“. Memoriál Richarda Knolla je celostátní soutěž ohařů o titul „Všestranný vítěz ČR „. Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží titul CACT. Druhý nejlepší pes v I. ceně obdrží titul Res. CACT. Tituly se zadávají pro všechna plemena. Na tento memoriál se psi kvalifikují na základě nejlepších výsledků všestranných zkoušek.

Na slavnostním nástupu bylo přítomno celkem 20 nejlepších loveckých ohařů v zastoupení: 12 × Německý ohař krátkosrstý, 3 × Český fousek, 2 × Výmarský ohař krátkosrstý, 1 × Pointer, 1 × Maďarský ohař krátkosrstý a 1 × Německý dlouhosrstý ohař.

V sobotu 1. 9. 2012 začalo slavnostní zahájení Memoriálu RK v areálu překrásného zámku v Hradci nad Moravicí společným nástupem všech účastníků, sponzorů, hostů a příznivců kynologie. Po nezbytném přivítání a představení rozhodčích, vedoucích disciplín a jednotlivých účastníků se za zvuků slavnostního troubení lesních rohů a borlic všichni rozjeli na vylosovaná stanoviště prvních disciplín.

MRK je opravdu nelehká soutěž, která klade obrovské nároky nejen na připravenost psů, ale i na vůdce, rozhodčí a celou organizaci soutěže. Náročnost celého klání se nakonec projevila i na výsledkové listině, kde z původních dvaceti psů memoriál úspěšně dokončilo pouze deset. Není se však čemu divit, protože všichni uchazeči o titul vítěze musí ve dvou dnech absolvovat celkem 30 disciplín.

K nejtěžším disciplínám patřilo:

Přinášení lišky přes překážku“ – činnost, kdy pes musí aportovat lišku vážící 4 – 6 kg přes vykopaný příkop 80 cm široký a 60 cm hluboký

Nahánění a dohledávka kachny v rákosí – disciplína, kde pes musí najít kachnu vhozenou 50 m do rákosí. Vůdce ani pes nevidí, kde rozhodčí kachnu do hustého porostu rákosu vhodil.

Práce na pobarvené stopě – úkol, kde pes pracuje na stopní dráze, která je dlouhá 500 – 600 kroků. Ta je pokapána maximálně 0,3l barvy (vepřové krve). Pes se nasazuje na stopu po 2 – 8 hodinách a na konci je zpravidla umístěn kus srnčí zvěře. Pes musí bezchybně vypracovat celou stopní dráhu a na posledních 200 kroků je vypuštěn samostatně. Nejlépe ohodnocené jsou práce, při kterých pes bez přestávky hlásí (štěká) a to do doby, než vůdce s rozhodčím dojdou k místu, kde se pes ozývá.

Neděle 2. 9. 2012 byla posledním dnem soutěže. Ranní mlha přivítala vůdce a jejich čtyřnohé kamarády, kteří vyrazili plnit zbývající disciplíny. Den ubíhal a v podvečerních hodinách bylo rozhodnuto. Nejúspěšnějším psem byl německý krátkosrstý ohař Hip z Ouhelí vedený panem Vladimírem Dufkem. Pes zaslouženě zvítězil s plným počtem 500 bodů a obdržel titul Vítěz České republiky 2012. Na druhé příčce se umístil německý krátkosrstý ohař Ador Liškův Liol s vůdcem Tomášem Krutinou se ziskem 494 bodů. Třetí místo obsadil český fousek Brok z Lovčických tarasů s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 483 bodů.

Lesy České republiky, s. p., upřímně gratulují všem úspěšným vůdcům i jejich pejskům k dosažení skvělých výsledků. Těšíme se na další spolupráci při pořádání společných, nejen kynologických akcí.

Ing. Jiří Groda
lesní správce LS Vítkov

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód