Volný čas

Divočina v Brně

Volný čas

  Revír se nachází v bezprostřední blízkosti městské hromadné dopravy, ať už vystoupíte v Bystrci, u Křivé Borovice či v Žebětíně. Je protkán řadou dobře turisticky značených cest, takže i navzdory „divočině“ se tu zabloudit nedá. Navíc se nacházíte v srdci Mrštíkovy „Pohádky máje“, jak vám ji připomenou i místní romantické názvy. Pro zpříjemnění vaší procházky jsme vybudovali u Helenčiny studánky a v lokalitě U Huberta…

29.6.2010 Celý článek

Vysoký kámen

Volný čas

  Jedná se o impozantní křemencové skály, tyčící se nad okolními lesy při státní hranicí s Německem v nadmořské výšce 773 m. n. m. Skály připomínají zříceninu hradu a byly již na přelomu 19. a 20. století oblíbeným cílem výletů. Poblíž stávala výletní restaurace, která však již dávno vzala zasvé. V okolí skalisek uvidíte některé z typických druhů keříků, tvořících suťová rostlinná…

15.6.2010 Celý článek

Obora Žleby opět otevřena

Volný čas

  Nově rekonstruované prostory kuchyně, přípravny jídel či zámeckého divadla nejsou ve většině podobných objektů příliš často k vidění. Po ochozu a několika schodech se dostaneme do zámeckého parku s kvetoucími rododendrony a dále po novém dřevěném mostě přes vodopád nad řekou do areálu ukázkové obůrky státního podniku Lesy České republiky. Ukázkový objekt byl poprvé otevřen v roce 1998. Tehdy…

9.6.2010 Celý článek

Hraniční Tereziánské kameny

Volný čas

  Po pozemkové reformě za vlády Marie Terezie se přistoupilo k trvalejšímu značení důležitých hranic pomocí kamenných hraničníků. Jmenované velké kameny pocházejí z roku 1754 a jsou opatřeny vytesanými značkami jednotlivých majitelů panství, jež hranice oddělovala. Můžete tak spatřit na jedné straně zkratku jména F.G.V.T/O.B. (olomoucký biskup Ferdinand Julius hrabě z Troyer) a na druhé straně I.F.G.W/G:G:T/F.A.L, což je pravděpodobně…

9.6.2010 Celý článek

Turistická stezka Pod vrcholem Jedlové

Volný čas

  Oprava naučné stezky byla projektována v roce 2007.  Ihned následovalo vyřízení povolení a formalit k zahájení stavby. Vlastní stavba byla realizována v letech 2008 a 2009.  Účelem rekonstrukce turistické stezky je zajištění bezpečného pohybu turistů a návštěvníků lokality a poskytnutí základních informací o Lužických horách. Parametry stezky Lesní turistická stezka je konstruovaná na šíři 2,0 m.  Počátek trasy se nachází na odbočce…

9.6.2010 Celý článek

Historie Opatovského dvora

Volný čas

  V těsné blízkosti dnešní renovované hájenky kdysi stávala rekreační rezidence postavená v roce 1728 řádem Premonstrátů ze Želivského kláštera. V té době byl úřadujícím opatem Daniel Schindler, považovaný za nejvzdělanějšího opata Želivského kláštera vůbec. Postava opata Schindlera zřejmě nejvíce ovlivnila osud Opatovského dvora. Samotná patrová stavba byla vyzděná z kamene se střechou pokrytou břidlicí, přičemž rezidence byla na…

27.5.2010 Celý článek

Vsetínskem po značkách

Volný čas

  Značení sestává klasicky z pěších a lyžařských tras, ale nověji také z cyklotras. Novinkou je od loňska takzvaná hipotrasa ve Velkých Karlovicích, která umožňuje turistům projíždět se horskou krajinou na koni. Celková délka tras na Vsetínsku činí zhruba devět set kilometrů, velká část prochází přes pozemky, které obhospodařují Lesy ČR. Každým rokem se jedna třetina z těchto tras…

27.5.2010 Celý článek

Zlomená stolová hora Ostaš

Volný čas

  Ostaš je typická stolová hora s vypreparovanými pískovcovými skalními útvary. Její severovýchodní část poklesla zhruba o sto metrů podél tzv. polického zlomu. Vznikla tak dvě samostatná skalní bludiště – Horní labyrint na horní kře a pod ním Dolní labyrint s Kočičími skalami. Květnový masakr Skály na Ostaši sloužily obyvatelům Police jako útočiště v dobách válek, kdy česko-slezským pomezím protahovala…

12.5.2010 Celý článek

Oáza klidu jménem Libverda

Volný čas

  První zmínky o téhle obci pocházejí z druhé poloviny 14. století. Její věhlas je přímo spojen s věhlasem mariánského poutního kostela v Hejnicích. Poutníci se v Libverdě osvěžovali pramenitou „Boží vodou“, jíž záhy začali přisuzovat léčivou moc. A nejen oni, libverdskou vodou se léčili i slavní panovníci – například saský kurfiřt August I. a vévoda Albrecht z Valdštejna, který se s její pomocí snažil…

8.4.2010 Celý článek

Balda, zapomenuté lázně nedaleko Poličky

Volný čas

  Minerální lázně Balda či Zlatá Studna leží na katastrálním území obce Jedlová, v nadmořské výšce 654 m n. m. v místě příjemném, útulném, před větry chráněném, uprostřed lesů. Po objevení zřídla lidé poznali, že voda je čistá a studená a má blahé účinky v rozličných chorobách a stává se požehnáním pro celé okolí. Hrabě z Martinic, tehdejší pán bysterský, dal postavit u léčivého…

25.3.2010 Celý článek