Modely hospodářských opatření a úplných vlastních nákladů pěstební činnosti podle souboru lesních typů