Srovnání metod ručního a elektronického měření dříví. Návrh pravidel elektronického měření a přejímky dříví v ČR