Aktuality lesnických parků

Lesy ČR připravují čtvrtý ročník akce TÝDEN LESŮ

Aktuality lesnických parků

Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodařeníVe dnech 9. – 15. května 2011 se v České republice koná již čtvrtý ročník Týdne lesů, který si klade za cíl zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně i s lesníky Lesů ČR, dozvědět se o něm mnoho zajímavého…

06.05.2011 Celý článek

Informace ze dne 22.4. 2011 k založení Lesnického park Masarykův les Křtiny

Aktuality lesnických parků

Z Masarykova lesa, který se táhne na sever od Brna v Jihomoravském kraji, vznikl 22. dubna 2011 lesnický park. S iniciativou na změnu statutu přišla Mendelova univerzita v Brně, které 10.200 hektarů lesa patří a obhospodařuje.Podle Pavla Mauera, zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP), má změna deklarovat mimořádné hodnoty lesa, který je jedním z největších souvislých lesních porostů na…

22.04.2011 Celý článek

Tisková zpráva MZe: Ministr Ivan Fuksa oslavil 250. výročí výuky veterinární medicíny a nový Lesnický park Křtiny

Aktuality lesnických parků

Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes 22. dubna navštívil jižní Moravu. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se zúčastnil oslav 250. výročí zahájení výuky veterinární medicíny a Světového veterinárního roku 2011. Na dnešní Den Země ministr vyhlásil na Brněnsku Lesnický park Křtiny.Českým veterinářům se ve spolupráci s chovateli daří likvidovat nebezpečné nákazy a chránit tak zdraví zvířat i lidí. „Příkladem z roku…

22.04.2011 Celý článek

KŘIVOKLÁTSKÉ LESNICTVÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

Aktuality lesnických parků

Česká lesnická společnost pod odbornou záštitou Ministerstva zemědělství ČR a za finanční podpory státního podniku LČR uspořádala v rámci akce Evropský týden lesů 2010 ve dnech 13. – 14. května 2010 konferenci v Roztokách u Křivoklátu, završenou oficiálním vyhlášením Lesnického parku Křivoklátsko. Účastníci konference se seznámili s uplatňovanými šetrnými způsoby obhospodařování lesa na projektu Lesnického parku Křivoklátsko (LPK), které vedou k vytváření…

16.05.2010 Celý článek

Založení lesnického parku Křivoklátsko

Aktuality lesnických parků

První lesnický park v ČR – Lesnický park Křivoklátsko byl v rámci probíhajícího Týdne lesů slavnostně založen 13. května 2010 u chaty Emilovna v křivoklátských lesích. Slavnostní akt založení symbolizuje zasazený Památný strom Lesnického parku Křivoklátsko – dub letní. Hlavním iniciátorem myšlenky Lesnického parku je Česká lesnická společnost.„Ministerstvo zemědělství i já osobně jsme iniciativu k založení lesnického parku uvítali. Byli bychom…

13.05.2010 Celý článek

Odpověď prezidenta republiky na dopis o Lesnickém parku Křivoklátsko

Aktuality lesnických parků

V Praze dne 6. dubna 2010 Vážený pane předsedo,        obdržel jsem od Vás dopis, ve kterém mě zvete na vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko, které proběhne u příležitosti konference „Křivoklátské lesnictví ve 3. tisíciletí“ konané v rámci „Evropského týdne lesů.“ Velmi si Vašeho pozvání vážím a děkuji za něj. Vzhledem k řadě pracovních povinností, které určují můj program na dlouhé měsíce…

06.04.2010 Celý článek

Lesnický park Křivoklátsko: pro přírodu i pro lidi

Aktuality lesnických parků

Křivoklátské lesy tvoří nejrozsáhlejší komplex lesů nižších poloh ve vnitrozemí České republiky. Odedávna je člověk intenzivně využíval – nejprve k lovu, posléze k lesnímu hospodaření. Jejich nejkrásnější a nejvzácnější části jsou přísně chráněny a před 31 lety tu byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. V zahraničí je běžné vytvářet sítě modelových lesů – lesnických parků, které slouží jako vzorové příklady trvale…

02.03.2010 Celý článek

Lesnický park Křivoklátsko

Aktuality lesnických parků

Lesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině Vyhlašování lesnických parků má podporu Ministerstva zemědělství i všech významných lesnických institucí působících v ČR.Odborný seminář s podporou Lesů ČR Dne 18. února 2010 proběhne v Křivoklátě seminář České lesnické společnosti „Lesnický park Křivoklátsko – území pro přírodu i pro lidi“. Cílem semináře je seznámit všechny zájemce…

17.02.2010 Celý článek

Lesy ČR podporují vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko

Aktuality lesnických parků

Lesnické parky slouží jako ocenění a další podpora vzorových příkladů trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině Vyhlašování lesnických parků má podporu Ministerstva zemědělství i všech významných lesnických institucí působících v ČR.Předpokládá se, že iniciátory vyhlášení konkrétních lesnických parků jsou zpravidla vlastníci lesů i další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti. Lesnický park Křivoklátsko bude prvním projektem tohoto druhu v České republice…

02.02.2010 Celý článek

Tisková zpráva MZe – Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků

Aktuality lesnických parků

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo podpořit myšlenku zakládání tzv. lesnických parků. Lesnické parky budou sloužit jako ukázkové vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině.„Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků. Hlavní těžiště změny běžného lesa na lesnický park spočívá v tom, že lesnický park bude tzv. demonstračním, resp. modelovým lesem. Veřejnost bude mít možnost seznámit se v lesnickém…

22.01.2010 Celý článek