Nové znění obchodních podmínek u aukcí na roční dodávku dříví

Vážení obchodní partneři,

u aukcí na „Roční smlouvy na dodávku dříví“ s platností od 17.6.2015 budou dvě verze obchodních podmínek:

  1. Stávající obchodní podmínky: „Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně“
  2. Aktualizované obchodní podmínky: „Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí s úpravou ceny dříví č. 2015/1“

V aktualizovaných obchodních podmínkách je stanoven postup úpravy vysoutěžené ceny v v jednotlivých čtvrtletí plnění smlouvy v závislosti na vývoji Indexu cen dříví (ČSÚ). Jedná se o stabilizační prvek dlouhodobých smluv, který bude odrážet reálný vývoj cen na trhu. Příslušné obchodní podmínky jsou vždy součástí zadání aukce. Pro názornost aktualizované obchodní podmínky s vyznačením změn nad stávajícím zněním ke stažení zde.

Lesy České republiky, s.p.