Změny v obchodních podmínkách a kupních smlouvách elektronických aukcí platných od 6.6.2018

Vážení obchodní partneři,

Chtěli bychom vás upozornit na změny v obchodních podmínkách a kupních smlouvách platných od 6.6.2018. Změny se týkají všech vyhlášených aukcí, které se konají od 6.6.2018 včetně.
Současně upozorňujeme na změny v registrační smlouvě a v podmínkách účasti na aukcích.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Elektronické aukce dříví.

V souvislosti se změnami ve výše uvedených dokumentech mohlo dojít k opožděnému zveřejnění nových aukcí. Za vzniklou situaci se omlouváme.

Lesy České republiky s. p.

Dokumenty s vyznačenými změnami
Registrační smlouva:
Smlouvy:
Obchodní podmínky: