Úprava soutěžních časů vybraných Lesních správ u aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny

Vážení obchodní partneři,

z důvodu nerovnoměrného rozložení soutěžních časů v rámci jednotlivých regionů byly upraveny soutěžní časy (termín začátku a termín plánovaného konce aukce) aukcí sestupných a sestupných s možností navýšení ceny u těchto čtyř Lesních správ:

LS Nový soutěžní čas Původní soutěžní čas
Jablunkov 1000– 1030 (5. Kolo) 0930 – 1000 (4. Kolo)
Jeseník 0830– 0900 (2. Kolo) 1000 – 1030 (5. Kolo)
Ostrava 1130-1200 (8. Kolo) 1200 -1230 (9. Kolo)
Vsetín 1230– 1300 (10. Kolo) 1130 – 1200 (8. Kolo)

Výše uvedené změny jsou platné od soutěžního dne, který se uskuteční 12. 12. 2017 (včetně)! Pro aukční den konaný 5. 12. 2017 platí původní rozvrh soutěžních časů.

Aktuálně platný harmonogram aukcí nastojato si můžete stáhnout a zobrazit kliknutím na tento odkaz.

Děkujeme za pochopení.

Lesy České republiky s.p.