Přepočtové koeficienty výtěže obchodních sortimentů z objemu hroubí

Vážení obchodní partneři,

nabídkové listy aukcí nastojato s hromadným prodejem dříví nově obsahují mimo předpokládaného objemu hroubí i předpokládaný objem obchodních sortimentů. Toto rozšíření poskytovaných údajů má přispět k lepší informovanosti zájemců o aukce.

Více informací o „ Přepočtových koeficientech výtěže obchodních sortimentů z objemu hroubí a jejich praktickém využití v obchodních vztazích Lesů ČR, s.p.“ naleznete v Lesnické práci č. 8/2017. Články ke stažení také zde.

V Hradci Králové dne 1.9.2017

Lesy České republiky s.p.