Odborná veřejnost

Tiskové zprávy

Nádrž Malý Tovaryš v Rychlebských horách pojme po rekonstrukci více vody

        Hradec Králové, 20. ledna 2020 – Obnovu vodní nádrže Malý Tovaryš, jedné ze soustavy historických nádrží v povodí Plavného potoka v Rychlebských horách, dokončily v rámci programu #vracímevodulesu Lesy České republiky. Na stavbu za 1,6 milionů korun bez DPH podnik získal dotaci z Ministerstva zemědělství. Průtočná nádrž v lesích u Černé Vody v okrese…

20.01.2020 LČR
Celá zpráva

V Karlovských bučinách na Liberecku se daří stovce vysazených tisů

Liberec, 15. ledna 2020 – Všech sto sazenic tisu červeného vysazených Lesy České republiky v národní přírodní rezervaci Karlovské bučiny mezi Karlovem pod Ještědem a obcí Kryštofovo Údolí na Liberecku zakořenilo a v oplůtcích přirůstá. Nahradily kůrovcem napadené smrky a prosychající buky, ty zůstaly na místě k zetlení. V rezervaci má přednost přirozená obnova lesa před umělou. Lesníci…

15.01.2020 LČR
Celá zpráva

Lesy České republiky zveřejnily Strategii rozvoje

Hradec Králové, 6. ledna 2020 – Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 dnes zveřejnil státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní směry a principy dalšího vývoje podniku. „Aktuálně řešíme vážné dopady klimatické změny na lesní porosty a kolaps trhu se dřívím. V reakci na tyto zásadní…

06.01.2020 LČR
Celá zpráva