Podnik Lesy ČR letos vytvořil pro lidi evidované na úřadech práce 391 sezónních pracovních míst

Na lesních správách a závodech státního podniku Lesy ČR začalo v březnu pracovat 391 nových sezónních zaměstnanců. Podnik už od roku 2014 vytváří pracovní místa pro nezaměstnané ženy i muže evidované na úřadech práce. Dosud do sociálního programu investoval 58 milionů korun.

Čistí les a příkopy od odpadků, likvidují nepovolené skládky, čistí svodnice na lesní dopravní síti, věnují se pomocným činnostem v pěstování lesů. Pomocné pracovníky v lesnictví letos Lesy ČR zaměstnají na devět měsíců, tedy do konce listopadu. „S projektem jsme začali v roce 2014 a osvědčil se, i když není bezproblémový. Zdaleka ne všichni totiž vydrží několik měsíců pracovat v lese. Je to náročná činnost bez střechy nad hlavou, závislá na počasí i fyzické kondici,“ řekl Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR. Loňská fluktuace nepřekročila patnáct procent. „V roce 2014 jsme nabídli sezónní práci 45 lidem v Krušných horách. O rok později jsme zaměstnali 178 osob, loni 290 dalších a letos jsme vytvořili na všech 72 lesních správách a čtyřech závodech 391 pracovních míst,“ pokračoval Szórád. Také letos je nejvíce nových zaměstnanců v Krušných horách, celkem 72. „V příštím roce chceme zaměstnat 426 lidí a v roce 2019 pak 461 osob, tedy během šesti let nabídneme práci a mzdu 1791 nezaměstnaným,“ zmínil generální ředitel Lesů ČR. Měsíčně si sezónní dělníci vydělají až 16 200 korun hrubého. Výdělek závisí na přístupu k práci i výkonu. „Spolupracujeme se 77 pobočkami úřadů práce, s nimiž uzavíráme dohody o poskytnutí příspěvku na zřízení pracovních míst. Snažíme se tak pomoci státu a zaměstnat pracovní síly, které neuspěly na trhu práce a mohou tak v sezóně pomoci s činnostmi, na které by lesníci neměli čas. Práci máme pro ženy i muže, kteří o ni stojí,“ dodal Daniel Szórád.

Sociální program podnik deklaroval ve své Koncepci strategického rozvoje na období 2015 až 2019.

V Hradci Králové 29. března 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.