Arboretum u Hradce Králové

Datum publikace:

Nevíte, kam na vycházku z Hradce nebo na výlet z Pardubic? Přijďte se podívat do revíru Vysoká, který je jedním z dvanácti revírů Lesní správy Choceň, na nově vznikající Arboretum lesních dřevin mírného pásma.

 

Není to arboretu v pravém slova smyslu, jelikož se jedná o skupinové výsadby jednotlivých druhů lesních dřevin (taxonů) a nikoliv o výsadby solitérních jedinců, jak je běžné v klasických arboretech.

V roce 2000 vznikla myšlenka založit v blízkosti ředitelství Lesů ČR, s.p. arboretum lesních dřevin mírného pásma. Původní projekt počítal s odtěžením a zatravněním větších částí lesních porostů, aby vzniknul jedinečný výhled na vysázené taxony lesních dřevin jako v klasickém arboretu. Protože se jednalo o poměrně velký zásah do lesního komplexu a nákladné zřizování travních porostů, došlo k přehodnocení a přepracování projektu. Přehodnocením se dospělo k závěru pěstovat taxony lesních dřevin lesnickým způsobem, to znamená vytipovat vhodné stanoviště pro danou dřevinu, a pěstovat ji ve skupině tak, aby vznikal porost daného taxonu. Tato prodleva vedla k tomu, že první skupiny taxonů rodu Abies (jedle), Picea (smrk) a Pinus (borovice) byly vysázeny až v roce 2004.

Od této doby do současnosti je vysázeno a celkem úspěšně pěstováno více jak třicet druhů lesních dřevin ze šestnácti rodů. Nejpočetněji jsou zastoupeny rody Abies, Picea, Pinus, Thuja (zerav), Taxus (tis), Juniperus (Jalovec), Fagus (buk), Larix (modřím). Snahou je pěstovat taxony jednotlivých rodů co nejblíže u sebe, aby si návštěvníci mohli povšimnout rozdílů jednotlivých druhů.


Abies borisii

Cryptomeria japonica

Arboretum se rozprostírá na ploše 47,73 ha lesních porostů a výsadby jednotlivých taxonů zaujímají plochu 2,90 ha, kde není provedena výsadba exotických druhů lesních dřevin, probíhá běžné hospodaření, pouze se zvýšenou opatrností na již provedené výsadby. V současné době jsou jednotlivé druhy označeny pouze pracovními značkami. V následujícím období dojde k označení skupin jednotlivých taxonů cedulemi, aby i laická veřejnost měla přehled, o jaký druh se jedná.

Arboretum se nachází nedaleko Hradce Králové na revíru Vysoká. Do arboreta se dostanete po žluté turistické značce asi 3,5 km od rybníka Cikán nebo rovněž po žluté asi 1 km od motorestu Koliba.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód