Buďte k lesu ohleduplní

Datum publikace:

bordel-v-lese-301.jpg 

Podle lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) je obecné užívání lesů upraveno takto: „Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“

To jsou možnosti, které les a lesní prostředí člověku poskytuje. Převážná část obyvatel si lesa váží a chová se v něm v souladu se zákonem. Na druhé straně je nutné a smutné říci, že jsou lidé, kteří se chovají k lesu velmi macešsky a hrubým způsobem lesní prostředí poškozují. Dopouštějí se činností, které lesní zákon zakazuje: ruší klid a ticho, sbírají lesní plody způsobem, který poškozuje les, a pak je prodávají, jezdí do lesa motorovými vozidly. Lesní zákon dále zakazuje:

  • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
  • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
  • jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy
  • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty
  • narušovat vodní režim a hrabat stelivo
  • znečišťovat les odpady a odpadky
  • těžit stromy a keře nebo je poškozovat
  • …a několik dalších činností.

 

Černé skládky

bordel-v-lese-800_301x225.jpg¨

Jeden z velkých nešvarů je vyvážení odpadu obyvateli do lesa. Nevěříte?

V lese je možné najít černé skládky všeho druhu. Od pneumatik, komunálního odpadu, starých televizorů, stavebního odpadu až po všechno ostatní, co doma překáží. Je s podivem, proč tyto odpadky končí právě v lese, když dotyčný cestou mine několik kontejnerů určených k bezplatnému ukládání odpadu, když mine sběrné dvory a váží dost dlouhou cestu do lesa.

Majitel pozemků je pak ze zákona nucen tyto černé skládky na svoje náklady likvidovat a věřte, nejsou to malé částky!

Nebezpečí požáru

S nastupujícím létem se návštěvnost lesa se zvyšuje, a tím se zvyšuje i nebezpečí požáru, které za suchých letních měsíců hrozí zvýšenou mírou. Likvidace lesního požáru je pro hasičské sbory vždy velmi složitý úkol. Požáry často vznikají na místech nepřístupných pro požární techniku, voda k hašení se musí dopravovat na velké vzdálenosti. Hasiči musí při zdolávání lesního požáru vždy vynaložit značné fyzické úsilí.

Žhářem se stává nepozorný návštěvník lesa nerespektující základní pravidla. Stojí za zničený spálený les jedna cigareta, jeden ohníček k opečení buřtů, jedno utajení tábořiště?  Když stojíte na doutnajícím spáleništi uprostřed ohořelých torz, která ještě nedávno bývala stromy, jistě vám dojde, že nestojí!

Pomozte proto i Vy, při návštěvě lesa se chovejte ohleduplně a buďte vzorem pro své děti !

sht

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód