Co všechno umí les?

Datum publikace:

Les, to nejsou jenom stromy a keře na lesních pozemcích. Spolu s dalšími živými organizmy a vodními plochami vytváří lesy jedny z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších ekosystémů naší planety. Vedle produkce dřeva, naší důležité obnovitelné suroviny, plní les i jiné celospolečenské funkce, ze kterých vlastníkovi lesa neplyne žádný příjem. Jsou to funkce rekreační, protipovodňové, klimatické, biologické apod., kterým souhrnně říkáme mimoprodukční funkce lesa. Dají se těžko spočítat a přece by to nebyl člověk, kdyby se o to nepokusil.

 

Tak například produkce kyslíku: jeden 100 let starý buk vysoký 25 metrů s korunou o průměru 14 metrů, s listovou plochu okolo 1 600 m² a 9 000 listy, za jediný den vyprodukuje až 1,7 kg kyslíku, což je 1 000 litrů. Člověk průměrného vzrůstu vydýchá 350 l kyslíku za den. Jeden statný buk tak „uživí“ tři lidi. Jeden hektar kvalitního smíšeného dospělého lesa v ČR vyprodukuje za jeden rok 10 tun kyslíku (10 000 kg). Všechno je to průměr, neboť pracujeme s hodně proměnnými (vegetativní období listnáčů, velikost stromů, vláha, sucho, samotná respirace rostlin).

Kyslík a vzduch ale nespotřebovávají jen lidé a zvířata, ale například i auta. A čísla jsou na první pohled šílená. Víte například, kolik kyslíku spotřebuje auto na ujetí 1 km při spotřebě auta 6l/100 km?

Výpočet je na první pohled triviální: ke spálení 1,0 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu (toto pravidlo vychází ze stechiometrického poměru). V 1 kg vzduchu je 23 % kyslíku a jeden litr benzínu váží 0,75 kg (6 l x 0,75 kg x 14,7 x 0,23 = 15,21 kg O2/100 km). Na 1 km jízdy autem o spotřebě 6l/100 km se tedy spotřebuje 0,1521 kg O2/km.

A kolik kilometrů ujede auto se spotřebou 6l benzínu/ 100 km na kyslík, který za rok vyprodukuje průměrný hektar českého lesa? Je to neuvěřitelných 66 000 km, neboť 10 000 kg O2 / 0,1521 kg O2/km = 65 746 km. Když tuto myšlenku rozvedeme dále, dospějeme k tomu, že lesy v České republice vyprodukují ročně kyslík na ujetí 171 miliard km (v ČR je celkem 2,6 mil ha lesa).

Stromy jsou životadárné – uklidňují, snižují teplotu, zmírňují horka a odpuzují hmyz. A taky absorbují oxid uhličitý (CO2). Podle studií průměrný člověk za den vydechne asi 650 gramů CO2, za rok nějakých 240 kg. Avšak statisticky se vším všudy (auta, dobytek…) jde až o 2,3 tuny CO2 na hlavu rok co rok. Jediný hektar bukového lesa dokáže navázat až 64 tun prachu, hektar dubů 56 tun, borovic 36 tun.

Dobrou zprávou na závěr je, že lesů v České republice neustále přibývá. Ročně stoupá výměra lesa zhruba o dva tisíce hektarů. Přejme si, aby tento trend rozvoje našich lesů i nadále pokračoval.

Použité zdroje: http://epochaplus.cz/?p=12340  https://cs.wikipedia.org/wiki/Les  

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód