Historie skrytá v lese

Datum publikace:

Znojemsko patří k nejúrodnějším oblastem jižní Moravy. Jeho příhodná poloha mezi Alpami, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty předurčila tuto teplou a úrodnou oblast k intenzivnímu osídlení člověkem již od pravěku.

 

Součástí Znojemského regionu je i území Tvořihrázského lesa, které se nachází na skal-natém podkladu. Ten je mozaikovitě pokrytý různě mocnými vrstvami třetihorních štěrkopískových teras a čtvrtohorními usazeninami spraší včetně aluviálními nánosy a je vyvýšen nad ostatní krajinu. Vytvoří zajímavý odraz kulturní krajiny, která nebyla proměněna intenzivní zemědělskou činností. Právě absence zemědělské činnosti a dlouhodobá přítomnost lesa zachovala archeologické lokality a zejména jejich nadzemní antropogenní relikty do současné doby.

Zmiňovaná lokalita je po národním parku Podyjí druhou nejvýznamnější lesní plochou, která je navíc dlouhodobě aktivně archeologicky zkoumána. První archeologické objevy z prostoru Tvořihrázského lesa jsou datovány již do poloviny dvacátých let 20. století, kdy nejvýznamnější moravský archeolog I. L. Červinka prozkoumal v poloze Purkrábka několik halštatských mohyl. Další výzkumy mohyl a hradiska Suchohrdly „Starý zámek“ provedl na po¬čátku 30. let archeolog F. Vildomec. Z počátku 30. let 20. století po¬chází i první soupis mohylníků v lese Purkrábka. Od konce 40. let se věnovala území Znojemska archeologická expedice Masarykovy univerzity (MU).

Od roku 2007 probíhá intenzivní studium lesní části těšetického mikroregionu v zázemí základny Filozofické fakulty MU v Těšeticích – Kyjovicích, zaměřené na reidentifikaci a vy¬hledávání nových památek, ale také studium přírodního prostředí s cílem zachytit a ochránit poslední viditelné pozůstatky pravěké a historické krajiny v mikrore¬gionu. Při ochraně archeologických památek a předcházení jejich porušování spolupracuje MU s lesní správou Znojmo. Ta každoročně vypracovává těžební návrhy, které v nejhustěji zastoupených archeologických lokalitách konzultuje se zástupci univerzity.

Široká laická veřejnost navštěvující při svých aktivitách Tvořihrázský les může na první pohled vidět dochované mohyly, historické úvozní cesty a rybníky či hraniční kameny. Popřípadě se může pokusit najít pozůstatky zaniklé vesnice „Psáry.“

Ing. Kamil Matějka
revírník, LS Znojmo

úvodní foto: hraniční kámen se znakem jezuitského řádu

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód