Komáři – fenomén lužních lesů

Datum publikace:

Na celém světě je známo přibližně dva a půl tisíce druhů komárů. V oblasti jižní Moravy se jich vyskytuje 33 druhů. K velkému nárůstu počtu komárů dochází zpravidla každý rok, především v oblasti lužních lesů Břeclavska.

 

Četné jarní povodňové vlny na Dyji a Moravě způsobí zaplavení částí lužních lesů, kde se pak vytvoří vhodné podmínky pro masivní rozvoj komářích populací. Dojde-li po záplavách k oteplení, komáří vajíčka nakladená do půdy se rychle iniciují a záhy jsou tůně v lesích a na loukách plné komářích larev, které procházejí postupně proměnami, při kterých se celkem třikrát svlékají. Teprve dospělý komár opouští vodní prostředí a vydává se hledat partnera.

V době komářích kalamit je pobyt v těchto lokalitách velmi náročný. Mračna komárů nedají člověku odpočinout, neustále bodající hmyz je téměř nesnesitelný a nutí člověka k pohybu (lesní personál nevyjímaje). Odborníky bylo zaznamenáno i sto útoků na osobu za minutu! Ve výhodě jsou snad jen cyklisté, kteří hojně navštěvují lužní lesy Břeclavska, ale jen do té doby, dokud nezastaví, aby pořídili snímek lužního lesa nebo si jen odpočinuli. Komáry trpí nejen člověk, ale i zvěř jelení, srnčí a daňčí. Ta se snaží uniknout před nenasytnými sosáky komárů kalištěním v bahně a vyhledává místa, kde je komárů méně. Z obory Soutok jsou známy případy, kdy došlo v důsledku přemnožení komárů i k úhynu daňčí zvěře.


Hustota komářích larev může být na některých
lokalitách velmi vysoká

Odumřelé larvy po aplikaci přípravku

U komárů bodá pouze samička, aby mohla naklást vajíčka. Komářích samečků se nemusíme bát, protože nesají krev a spokojí se pouze se šťávami rostlin. Komáři člověka pouze neobtěžují, ale mohou být i přenašeči některých chorob – kupříkladu tzv. valtické horečky. I proto jsou v lužních lesích v blízkosti velkých sídel každoročně prováděny lesním závodem Židlochovice postřiky, které mají za cíl předcházet vzniku kalamitních stavů komárů. Nejvíce se v tomto směru osvědčila aplikace biologického přípravku Vectobac na volnou hladinu vodních ploch a na podmáčených lokalitách. Výhodou použití tohoto insekticidu je skutečnost, že jde o přípravek působící na biologické bázi, jehož účinnou složkou je Bacillus Thuringiensis, který se přirozeně vyskytuje v malém množství i v lesních ekosystémech a jeho účinek je specifický jen na larvy komárů. Účinnost přípravku je velmi vysoká, během 24 hodin dochází na ošetřených plochách k masivnímu úhynu larev. Kukly a dospělci jsou již mimo dosah účinnosti. Přípravek působí pouze na některá vývojová stádia larev komárů, proto je důležité přesné stanovení doby aplikace.

Ing. Jan Dovrtěl,
referent ochrany přírody, LZ Židlochovice

Popis úvodní fotografie: Ošetření vodních ploch s komářími larvami pomocí rosiče neseného na traktoru

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód