Léto a čas dovolených z pohledu lesníka

Datum publikace:

V období letních prázdnin a dovolených práce v lesích nekončí, i v tomto období mají lesníci napilno. Vrcholí především činnosti při ochraně na jaře obnovovaných lesních porostů.

 

Vyžíná se tráva, lesní byliny a keře, které brání růstu mladých lesních stromků. Velká pozornost se věnuje také poškození, které u jednoletých a dvouletých výsadeb mladých lesních porostů způsobuje brouk z čeledi nosatcovitých – klikoroh borový. Tento hmyzí škůdce žírem dospělců poškozuje kmínky jehličnatých sazenic. Samičky kladou vajíčka do kořenů jehličnatých dřevin, hlavně smrků a borovic, kde se poté vyvíjejí larvy. Preventivními opatřeními pro zabránění škod tohoto škůdce jsou například odložení zalesnění o jeden rok tzv. ponecháním pasečného klidu jednu vegetační sezónu, nebo zvýšený podíl listnatých dřevin při výsadbě. Vzhledem k současnému způsobu hospodaření v lesích není již dnes tento hmyzí škůdce tak velkým postrachem lesního hospodáře jako dřív, kdy docházelo často k enormnímu poškození především v důsledku rozsáhlých holosečí. Přesto je důležité mít jeho výskyt neustále pod kontrolou. V případě většího výskytu tohoto hmyzího škůdce je nezbytné přistoupit k individuálnímu chemickému postřiku sazenic. V průběhu celého léta pokračuje práce lesníků v boji proti kůrovcům, především proti lýkožroutu smrkovému. Úkolem lesníka je hlavně pravidelná a pečlivá kontrola obranných a kontrolních opatření, ať již se jedná o feromonové lapače či lapáky z pokácených stromů. Každodenní činností je vyhledávání nově napadených stromů v lesních porostech a jejich včasná těžba a odvoz, které mají zabránit dokončení vývoje brouka a jeho dalšímu šíření na okolní porosty. Významným pomocníkem je leteckého monitorování problematických lokalit pro zefektivnění lokalizace výskytu.

Léto je pro většinu lidí neodmyslitelně spjato se sběrem lesních plodů, ať již jsou to borůvky, brusinky, maliny či houby. Dle lesního zákona má každý občan právo sbírat tyto plody pro vlastní spotřebu, měl by ale zároveň dodržovat další obecné zásady při pobytu v lese vyplývající z lesního zákona: například zákaz odhazování odpadků, kouření, vjezdu a stání s motorovými vozidly na lesních cestách ap. Úkolem lesníků je v tomto období dbát na dodržování těchto pravidel a usměrňovat neukázněné návštěvníky lesa především domluvou a osvětou, případně je i sankcionovat pokutou v blokovém řízení až do výše 1 000 Kč. Několik neukázněných návštěvníků lesa dokáže zanechanými pytlíky od svačiny a PET lahvemi všem ostatním zkazit a znepříjemnit pobyt v lese, protože nikdo z nás nechodí do lesa proto, aby si prohlížel černou skládku, ale za pohodou, klidem a čistým prostředím.

I v létě pokračují činnosti spojené s Programem 2020, v rámci kterého budují LČR, s. p., například síť odpočinkových míst – přístřešků na hlavních turistických trasách, či na jiných zajímavých místech v krajině.

Ani v tomto období se nezastaví osvětová činnost lesníků, zaměřená také stále častěji na naše nejmenší prostřednictvím lesní pedagogiky, která má za úkol přijatelnou a zábavnou formou přiblížit dětem činnost lesníků, práci v lese a život v lese jako takový. Děti se s lesem seznamují prostřednictví různých her, které mají za úkol naučit je vnímat les všemi smysly. Oblíbenou hrou je například poznávání přírodnin z pytlíčků dle hmatu a dle vůní, chození na boso po různých terénech a podobně. Děti lesníci navštěvují na letních táborech a snaží se navázat na další vědomosti a dovednosti, které malým táborníkům předávají jejich táboroví vedoucí. Téměř vždy, zvláště vyjde – li pěkné počasí, odcházejí ze setkání spokojeni jak děti, tak lesníci.

LS Štříbro

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód