Kůrovec – významný škůdce lesa

Datum publikace:

Přelom léta a podzimu je každoročně obdobím, kdy v jehličnatých lesích vrcholí boj proti kůrovci. Tímto pojmem lesníci souhrnně označují nejběžněji se vyskytující druhy brouků z čeledi kůrovcovitých – lýkožrouta smrkového, lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého.

 

Tito jen několik milimetrů velcí brouci jsou schopni při svém přemnožení způsobit značné hospodářské škody. Dospělí jedinci se v jarním období zavrtávají pod kůru oslabených, nemocných či poškozených smrků nejčastěji ve věku 60-100let. Následně pod kůrou kladou vajíčka a po vývojovém stádiu larvy a kukly se líhnou brouci další generace. Během tohoto podkorního vývoje dochází k poškození vodivých pletiv stromu a na spodní straně kůry vzniká tzv. požerek. Toto poškození vede až k odumření stromu. Nově vylíhlí brouci napadají další stromy a šíří se tak dále porostem.

Letošní velmi teplé a suché počasí smrky významně oslabilo a v srpnu a září tak došlo, nejen na LS Náměšť nad Oslavou, ke značnému rozšíření všech výše uvedených druhů. To se projevilo vznikem různě velkých tzv. kůrovcových ohnisek, což jsou skupiny odumřelých či odumírajících smrků s opadávající kůrou a rezavě zbarveným jehličím. Lesníci musí stromy v těchto ohniscích co možná nejdříve vytěžit a odvézt z lesa, aby nedošlo k dalšímu šíření škůdce. V příštím roce na jaře se budou v lese, tak jako každý rok, instalovat na kovové či dřevěné stojany černé plastové lapače, do kterých se budou brouci lákat a odchytávat. Ve stejném období se v již vytěžených kůrovcových ohniscích pokácí tzv. lapáky, což jsou dospělé smrky, jejichž kmeny se odvětví a překryjí větvemi proti vysychání a které slouží taktéž k lákání a odchytu brouků. Jakmile se do těchto lapáků brouci zavrtají, jsou lapáky i s brouky odvezeny z lesa. Tato základní opatření ochrany lesa proti kůrovci mají za úkol snížit jeho početnost a zmírnit tak jím způsobené hospodářské škody. Boj proti kůrovci je každoroční, velmi náročnou, nicméně nezbytnou součástí lesníkovy péče o les.

Ing. Vojtěch Fučík, revírník
LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód