Les mne pořád přitahuje

Datum publikace:

hruska-301.jpg 

Bez nadsázky by se dalo říct, že jste svůj život zasvětil lesu. Co pro vás vůbec znamená?

Je to živý organizmus, jehož taje a zákonitosti člověk nikdy úplně nepozná. Proto mne pořád přitahuje.

Je lesnictví ve vaší rodině tradicí, nebo jste naopak průkopníkem této profese?

Ano, jsem první, z mých předků nebyl nikdo lesníkem.

Ředitelem Lesního závodu Kladská jste od roku 1992. Jak dlouhá cesta vedle k této funkci?

Od absolvování lesnické fakulty v roce 1971 jsem prošel řadou provozních funkcí v lesnictví. V roce 1991 jsem byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem státního podniku Lesy Kladská. Ten byl k 1.1.1993 integrován do Lesů ČR, s.p., jako jeden z přímo řízených lesních závodů. Poté jsem plynule pokračoval dál jako ředitel LZ Kladská.

Mohl byste nám přiblížit, jak vypadá jeden pracovní den ředitele lesního závodu?

Můj pracovní den nelze šablonovitě popsat, každý je jiný. Rozhodně nezačíná a nekončí přítomností na pracovišti, problémy totiž člověk v hlavě nosí permanentně. Pokud to jen trochu bylo možné, snažil jsem se trávit alespoň malou chvíli v lese nebo na některém z provozů Lesního závodu. Častokrát to ale bohužel nevyšlo.

Na co budete při zaslouženém odpočinku rád vzpomínat?

Nikdy nezapomenu na  práci s dobrými lidmi, na pocity, které člověk zažije v lese, který dlouho opečovával a práce se nakonec zdařila. Myslím, že lesáci určitě vědí, o čem mluvím.

Lesní závod Kladská je vyhlášenou loveckou destinací. Věnujete se i vy sám myslivosti?

Myslivost vykonávám víceméně jako součást pracovní náplně. Rozhodně nepodléhám lovecké vášni, lovím hlavně holou zvěř.

Přesto, na jaký úlovek jste nejvíce pyšný?

Trofeje bych spočítal na prstech jedné ruky. Nejvíce si cením jelena, uloveného k 50. narozeninám v oboře Moravský Krumlov.

Jaký druh lesní zvěře patří k vašim oblíbeným?

Favorita nemám. Rád pozoruji každou zvěř – vždy je to jiné a zajímavé.

Teď trochu vážnější téma. Mohl byste jmenovat největší problémy, které sužují lesy České republiky?

Začal bych asi od nejasného zadání, co stát od svých lesů požaduje, pokračoval bych přes nestabilní vedení v posledních letech a z toho plynoucí neujasněnost vlastní koncepce LČR. A skončím nervozitou mezi pracovníky, nedoceňováním jejich schopností a každodenní práce a samozřejmě nepříznivým mediální obrazem LČR.

Lesní závod Kladská úspěšně spolupracuje se Správou CHKO Slavkovský les. Co vám tato vzájemná kolaborace přinesla?

Spolupráce lesního závodu se Správou CHKO Slavkovský les je dlouhodobě velmi dobrá a úspěšná. Jsem velmi rád, že tomu tak je, není to úplně běžná praxe v některých jiných regionech. Máme také společný cíl – zachovat a zlepšovat hodnotu krajiny, ve které žijeme a kterou máme rádi. Všechny kroky koordinujeme jak v oblasti lesního hospodářství, tak ve vztahu k návštěvníkům přírody.  Závod získává prostřednictvím CHKO i nemalé prostředky na zlepšování stavu lesa, zejména na zvyšování biodiversity.

Váš region je hojně navštěvován turisty. Jaké novinky jste pro návštěvníky připravili?

Kladská a okolí je jednou z nejnavštěvovanějších lokalit Slavkovského lesa. Každoročně vylepšujeme podmínky pro návštěvníky v rámci „ Programu 2000“. V roce 2010 plánujeme dvě významné akce ve spolupráci s CHKO. Jedná se otevření 2. etapy naučné stezky Kladská a budování „ Domu přírody Kladská“.

   Ing. Josef Hruška
– narozen v r. 1946 v Kanicích, okr. Domažlice
– absolvent SLTŠ Písek a LF VŠL Brno
– ženatý, 2 dospělí synové
– po celou profesní dráhu působil ve Slavkovském lese

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód